wij geloven in kunst en cultuur

bkkc is het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Een onafhankelijk platform waar zakelijke creativiteit en creatieve zakelijkheid bij elkaar komen.

Met overtuiging bouwen we mee aan een sterke culturele infrastructuur voor Noord-Brabant. Want wij geloven in kunst en cultuur. We zien dat een bruisend cultureel klimaat profiel geeft aan onze provincie. Dat het een vliegwiel is voor economische groei en sociale aantrekkingskracht. Tastbare resultaten waarmee we de waarde van kunst en cultuur zichtbaar maken.

Steeds meer zoekt bkkc hierin zichtbare en expliciete samenwerking met anderen en andere partijen. We initiëren en organiseren gezamenlijke activiteiten, die het cultureel systeem in Brabant versterken. 

Netwerk

Iedereen die werk maakt van kunst en cultuur heeft aan bkkc een krachtige en inspirerende partner. We zijn een levend netwerk dat kennis, middelen en werk laat stromen. Een plek waar mensen en ideeën elkaar vinden en versterken.

bkkc heeft vier kernrollen:
  • kenniscentrum | bkkc is het centrum voor informatie en debat, een ontmoetingsplaats voor mensen die beroepshalve te maken hebben met kunst en cultuur.
  • makelaar | bkkc promoot de Brabantse culturele sector en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Samen met provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties formuleren we vraag. En in overleg met makers versterken we het aanbod.
  • adviseur | bkkc is voor makers, podia en het kunstvakonderwijs een katalysator voor talent en ondernemerschap. Overheden adviseren we over cultuurbeleid en inrichting van de publieke ruimte.
  • financier | bkkc adviseert in financieringsvraagstukken en verstrekt subsidies. We vinden partners die willen investeren in een cultureel florerend Brabant.

bruggenbouwers

bkkc ziet in kunst en cultuur een zelfbewuste sector, die stevig verankerd is in de Brabantse infrastructuur. Tegelijkertijd is het culturele landschap volop in ontwikkeling.Om onze ambities waar te maken, kijken we per definitie over de grenzen van het culturele domein. Zo slaan we bruggen naar onderwijs, bedrijfsleven en ruimtelijke ontwikkeling. Want kunst en cultuur bestaan niet in een vacuüm, maar zijn permanent in dialoog met hun omgeving.

Om daar zo goed mogelijk op in te spelen stelt bkkc vier doelstellingen centraal:
  • talentontwikkeling | bkkc helpt makers om het beste uit zichzelf te halen. Dat begint al bij het ontdekken van je talent. En dat gaat door, een heel creatief leven lang.
  • cultureel ondernemerschap | bkkc stimuleert makers om een sterke positie te veroveren als creatief ondernemer. Daarom bieden we loopbaanbegeleiding en een breed scala aan cursussen, trainingen, workshops en lezingen.
  • omgevingskwaliteit | bkkc ziet hoe kunst en cultuur de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen, in ruimtelijk en sociaal opzicht. We brengen regionale en lokale overheden in contact met makers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
  • culturele markt | bkkc brengt aanbieders en afnemers van cultuur bij elkaar. We stimuleren het tot stand komen van concrete opdrachten en we helpen makers om vraaggericht te werken.

anbi

bkkc is een culturele ANBI, of wel een culturele algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat giften aan bkkc fiscale voordelen hebben. Het fiscaal nummer dat vermeld moet worden bij de belastingaangifte is 0055 12 220 (english version).

wie is wie

Wil je weten wie er bij bkkc werken? Hier vind je iedereen en allerlei manieren om hen te kunnen bereiken wanneer je ze nodig hebt.

route & contact

Over hoe je ons kunt bereiken, op wat voor manier dan ook. Ook: informatie over parkeren en openingstijden.

nieuwsbrief

Ongeveer acht keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. In de vorm van een minimagazine!

vacatures

Wil je ook werken bij bkkc? Klik hier om te kijken of er vacatures zijn.

pers

We versturen regelmatig persberichten over de resultaten binnen het impulsgeldenprogramma of over onze activiteiten en exposities. Bekijk ons persarchief.

in de media

logo's

Ontvang je een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma, dan gebruik je ons logo en dat van de provincie in je communicatie. Je vindt ze hier.