home > bkkc > nieuws > Juni 2012 > Trends & ontwikkelingen #24

tags

nieuws

22 juni 2012

Trends & ontwikkelingen #24

Cultuurbeleid Nederland

 • Debat over advies Raad voor Cultuur; Zijlstra wil geen nieuw advies (De Volkskrant)
 • Analyse van advies Raad voor Cultuur door Kunsten’92 (Kunsten’92)
 • Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur is niet te spreken over de negatieve toon die de Raad van Cultuur hanteert in zijn advies ‘Slagen in cultuur’. (Theaterkrant.nl)
 • Reactie van Platform Beeldende Kunst op adviezen Raad voor Cultuur (Platform Beeldende Kunst)
 • Museum Meermanno en het Letterkundig Museum zijn bereid tot intensieve samenwerking, maar hebben daarvoor meer tijd nodig. Er komt daarom voor 16 juli geen gezamenlijk Activiteitenplan, een harde eis van de Raad van Cultuur voor subsidieverlening. (Museum Meermanno, Informatieprofessional)
 • Theaters in Noord-Brabant steunen Het Zuidelijk Toneel en vragen Zijlstra het advies van de Raad voor Cultuur niet op te volgen (Brabants Dagblad)
 • Debat over autonomie: De overheid en haar cultuurfondsen bepalen wat legitieme kunst en cultuur is. Daarmee wordt op paradoxale wijze de ruimte van de autonomie van de kunsten tegelijkertijd vormgegeven en ingeperkt (Metropolis M)
 • Nieuwe wet Auteurscontractenrecht : verbetering van de rechtspositie van kunstenaars die contracten sluiten met uitgevers, producenten of exploitanten (FNV Kiem, Cultuurbeleid.nl, digitale NRC inlog vereist)
 • Om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren wordt de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld die wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie (Cultuurplein)
 • Brochure van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de rol die cultuur en sport kunnen spelen in revitalisering van wijken en dorpen (VNG)
 • Interviews met o.m. Arjo Klamer en Johan Idema tijdens het jongste Congres Podiumkunsten (Cultureel Persbureau)
 • Provincie Zeeland handhaaft het budget voor de zogeheten regioarrangementen met de gemeenten voor kunst- en cultuuractiviteiten. (PZC)
 • De stad Groningen trekt de komende jaren enkele miljoenen euro's extra uit voor kunst en cultuur (Gemeente Groningen)
 • De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil graag dat toekomstige gebruikers meedenken over de inhoud van de brochure richtlijnen cultuurhistorisch onderzoek (Cultureelerfgoed.nl)
 • Commotie in Vlaanderen na bekendmaking van de adviezen cultuursubsidies (Rektoverso.be)


Bezuinigingen

 • Inventarisatie van cultuurbezuinigingen : buiten de Randstad dreigt cultuurwoestijn (digitale NRC, inlog vereist, Joop.nl)
 • Groningse wethouder wil subsidiëren cultuur overlaten aan de regio’s (digitale NRC, inlog vereist)
 • Jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij daagt Ministerie van O, C & W voor de rechter wegens onbehoorlijk bestuur (digitale NRC, inlog vereist)
 • Overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor ontslaggolf podiumkunsten, volgens FNV Kiem (FNV Kiem)
 • 23 kunstinstellingen in Amsterdam krijgen geen subsidie van Amsterdamse Kunstraad (De Volkskrant, Theaterkrant.nl, Cultuurbeleid)
 • Stedelijk Museum in Amsterdam sluit op maandagen (De Volkskrant)
 • Gemeente Den Haag bezuinigt 20% op kunst en cultuur (Cultuurbeleid.nl)
 • Gemeente Rotterdam wil gebouwen verkopen, die verhuurd zijn als werkruimten voor beeldende kunstenaars, dansers, theatermakers en schrijvers (De Telegraaf)


Financiën

 • Bossche winnaars Zilveren Anjer: musea moeten zich meer bewust worden van geldstromen die ze kunnen aanboren (De Volkskrant)
 • Investering in Den Haag Culturele Hoofdstad van 40 miljoen levert een winst op van 160 miljoen euro (Trouw)
 • BNO gaat samenwerken met Markita om cultureel ondernemerschap Nederlandse ontwerpers te stimuleren (De Architect)


Cultuurnieuws Nederland

 • Els Swaab wordt nieuwe voorzitter SNS Reaal Kunstfonds (Metropolis M)
 • Codarts en Hogeschool van de Kunsten Den Haag gaan fuseren (digitale NRC inlog vereist)
 • Creative Business Cup competitie: Nederlandse ondernemers worden uitgedaagd een businessplan in te sturen dat naast marktpotentie, economische flair en originaliteit een flinke dosis creativiteit laat zien (Creativebusinessclub.nl)
 • 140.000 foto’s afkomstig uit het archief van fotopersbureau Anefo beschikbaar voor open app wedstrijd (PhotoQ)
 • Publicatie over medialabs in Nederland van Virueel Platform gaat voorbij aan de bezuinigingen (Metropolis M)
 • Onderzoek naar de mate waarin Nederlanders AV-content bekijken via mobiele apparaten zoals de iPad en de smartphone (Filmonderzoek.nl)
 • Het Cultureel Jongeren Profiel schetst 4 typen jongeren en hun beleving van cultuur (Piet Hagenaars blog, Cultuurkaart.nl)


Cultuurbeleid Noord-Brabant

 • 34 vrijwilligersorganisaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie ontvangen waardebonnen voor vijf dagdelen ondersteuning door professionals van de Sesam Academie (Bastion Oranje)


Brabant Culturele HoofdstadCultuurbeleid grote Brabantse gemeenten

 • Positief saldo van 15.000 euro voor Chassé Theater Breda in 2011 (BN– De Stem)
 • Het afschaffen van de afdeling monumentenzorg hoeft geen gevolgen te hebben voor de kwaliteit van de monumentenzorg, volgens Eindhovense wethouder (Eindhovens Dagblad)
 • Culturele instellingen in regio Eindhoven op een lijn inzake btw-verlaging doorberekend naar toegangsbewijzen (Eindhovens Dagblad)
 • Wethouder van Helmond vindt het ‘prima' als er naast het megacomplex Xperience World een nieuw theater komt te staan (Omroep Brabant)
 • Geen vergunning voor Kasteeltuinconcerten in Helmond (Eindhovens Dagblad)
 • Gemeenteraad akkoord met extra geld voor verbouwing en inrichting culturele hotspot Cacaofabriek in Helmond (Eindhovens Dagblad)
 • Edison Vastgoed BV start een nieuwe lobby voor een theater in de Kop van ’t Zand in ’s-Hertogenbosch (Brabants Dagblad)
 • Coalitie in ‘s-Hertogenbosch nog steeds verdeeld over nieuwe theater; einde coalitie? (Brabants Dagblad)
 • Project Paradijspark De Tuin United op het terrein van veevoerfabriek De Heus in ‘s-Hertogenbosch krijgt steun van gemeente (Brabants Dagblad, Brabants Dagblad)
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch wil 160.000 euro investeren om van de stad een echte cabaretstad te maken (Omroep Brabant)
 • Festival Mundial wil meer subsidie van gemeente Tilburg (Omroep Brabant)
 • Er komt een ‘kermislab’ In Tilburg om attracties met theater en circusacts te mixen (Brabants Dagblad, Brabants Dagblad)
 • Een intieme, groene wijk met woningen aan hofjes in Tilburgse Spoorzone (Brabants dagblad)


Brabants cultuurnieuws

 • Your street: prijsvraag die Eindhovenaren uitdaagt om het straatleven te verbeteren, veranderen of vergemakkelijken (Eindhovens Dagblad, De Architect)
 • BNA West-Brabant start architectenwinkels in Breda, Oosterhout en Bergen op Zoom (BN – De Stem)
 • Het thema van het Graphic Design Festival in Breda dit jaar is visual storytelling (BN – De Stem)
 • Feest vieren bij 20e verjaardag van Museum De Pont (Tilburg.com)
 • Beeldenexpositie in het kader van kunst en filosofie in natuurtuin Wolfslaar in Breda (Omroep Brabant, BN- De Stem)
 • Foto – expositie Martin Parr in Gemeentemuseum Helmond toont ook de opdracht die hij maakte over het carnaval aldaar (PhotoQ)
 • Theater Artemis, Productiehuis Brabant, Matzer en Het Zuidelijk Toneel brengen voorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in het zogenaamde Huis van het Zuiden. (Tilburg.com)
 • Tilburg Dansnacht a.s. (Brabant Culturele Hoofdstad)

Brabantse makers gaan nationaal/internationaalkunst in de openbare ruimtekunstonderwijs

 • Jan Jaap van der Wal gastdocent bij Fontys Academy for creative industries (Tilburg.com)


erfgoed

tags:trends_en_ontwikkelingen

periode

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur
postbus 72
5000 ab Tilburg
tel +31 (0)13 7508400
fax +31 (0)13 7508499
mail info@bkkc.nl
BKKC