terug naar projectoverzicht

omgevingskwaliteit | feit of fictie?

project - verbinden

‘Omgevingskwaliteit duidt op de integrale kwaliteit van ruimtes. Integraal, dus niets uitsluitend. De ondergrond noch de sterrenhemel. De lokale inbedding noch de internationale aansluiting. Schoonheid noch functionaliteit.’

(uit: Waard of niet, essay Peter Paul Witsen, in opdracht van het College van Rijksadviseurs, juni 2015)

foto: Pascal Leboucq

integrale benadering

Op donderdag 7 april 2016 organiseren we de expertmeeting 'omgevingskwaliteit | feit of fictie?'. Aanleiding voor het organiseren van deze expertmeeting is de Omgevingswet die op 1 januari 2018 van kracht is. De komende twee jaar moeten overheden aan de slag met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie, waarin een integrale benadering van de ruimte centraal staat. Met, naast milieu, natuur en water, ook kunst en cultuur. Tijdens de meeting geven we vanuit kunst en cultuur inhoud aan het begrip ‘omgevingskwaliteit’.

inspiratie en interactie

We beloven er een inspirerende en interactieve middag van te maken met lezingen en verdiepende workshops:

lezingen

Co Verdaas | Adviseur en bestuurlijk verkenner implementatie omgevingswet
Ons land is de afgelopen decennia vooral vormgegeven door een stelsel van wet- en regelgeving. Met de nieuwe omgevingswet zijn er weer kansen om ons land in te richten vanuit kwaliteit en het denken in doelen. Er komt weer ruimte voor creativiteit en innovatie. Tijdens de lezing vertelt Co Verdaas hierover én over zijn pleidooi voor meer ruimte voor verbeelding.

Wouter Tooren | Omgevingspsycholoog, docent en oprichter/partner Van Eyckveld
Vanuit zijn discipline reageert Wouter Tooren op het essay ‘Waard of niet, over omgevingskwaliteit in veranderend Nederland’, dat Peter Paul Witsen schreef in opdracht van de Rijksbouwmeesters. Daarnaast geeft hij een korte inleiding in de omgevingspsychologie.

Hilde Blank | Directeur BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit stedenbouwers, landschappers en planologen die vanuit hun vak met een open houding werken aan ruimtelijke vraagstukken. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om partijen te binden en kansen te onderzoeken. Samen werken aan Ruimtelijke Kwaliteit staat voor Hilde Blank voorop in haar aanpak. Zij adviseerde een aantal jaren het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (provincie Noord-Brabant) en was hoofd van de afdeling Man and Public Space van de Design Academy Eindhoven. Momenteel is zij een van de experts van het onlangs door minister Schultz van Haegen geïnstalleerde O-team dat lokale partijen adviseert over nieuwe opgaven in de ruimtelijke ordening.

workshops

Wouter Tooren | Onderzoek omgevingspsychologie
Tijdens deze workshop gaat Wouter Tooren dieper in op zijn onderzoek en ervaring op het gebied van omgevingspsychologie.

Provincie Noord-Brabant (Mark Kemperman en Anne van Kuijk) | Provinciale omgevingsvisie
Less is more? Eén provinciale visie voor de omgeving voor de omgeving waarin we leven! Omgevingskwaliteit is het kernbegrip in de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant. Anne & Mark zitten vast in hun ambtelijk jargon. Help hen deze middag nieuwe taal te maken!

Pitches
  • Blom&Moors | Hoe kun je de beleving vertalen naar een ontwerp? Blom&Moors ontwerp openbare ruimte (Ginette Blom en Jacqueline Moors), ontwerpt plekken die dagelijks worden gebruikt. Telkens staat de beleving van de gebruiker centraal. Aan de hand van drie projecten vertelt Blom&Moors over hoe deze beleving vertaalt wordt in een ontwerp: de nieuwe visie op het stationsmeubilair voor ProRail en NS, een ontwerp voor een uitkijkplek in opdracht van Waterschap Aa en Maas en de herinrichting van een buurttuin middels bewonersparticipatie.
  • Foodcurators over FoodLabPeel | Pitch over het proces. Foodcurators, ontwerpers Digna Kosse en Lucas Mullié, ontwikkelen concepten die een visie geven op de toekomst van voedsel. Zij betrekken de maatschappelijke of culturele context van voedsel bij projecten. Foodcurators nemen deel aan FoodLabPeel, een programmalijn van Agri meets Design, dat gaat over het maatschappelijk vraagstuk van voedsel en voedselproductie. Door cocreatie tussen kunstenaar en boer worden nieuwe ideeën en concepten ontwikkeld, die op een bijzondere wijze bijdragen aan de transitie van de agrifoodsector. Foodcurators pitcht ‘het Patécafe’ en enkele andere actuele projecten.
  • Vitalis | Maatschappelijke omgevingskwaliteit. Binnen woonzorggroep Vitalis werken ze hard aan maatschappelijke omgevingskwaliteit. De kunst coördinator, in dienst bij de zorginstelling, legt verbinden tussen bewoners van Vitalis en de wereld rondom de woonzorggroep. Over het meest recente project ‘KUNSTBLOK’, een mobiel kunstatelier, en de meerwaarde van maatschappelijke omgevingskwaliteit vertelt Vitalis meer tijdens deze pitch.
Studio Strak Plan | Ontwerpend Onderzoek
Als Studio Strak Plan zijn Wendy van Rosmalen en Bartjan van ´t Slot bezig met het realiseren van het project ´Aan de buurt´ in de Zuiderpassage in 's-Hertogenbosch. Een integrale visie voor de revitalisatie van een naoorlogs winkelcentrum, waarbij door een brede betrokkenheid bij de oplossing een groot draagvlak voor zowel de aanpak als oplossing zelf ontstaat bij de betrokken partijen.

Tijdens deze workshop vertelt Studio Strak Plan over het traject dat ze tot zover hebben doorlopen, wat de resultaten en stand van zaken zijn en hoe zij omgaan met de vele verschillende belangen van betrokken partijen.

aanmelden

Ben je geïnteresseerd en wil je graag aanwezig zijn bij de expertmeeting ‘omgevingskwaliteit | feit of fictie’? Meld je dan aan.

meer weten over omgevingskwaliteit?

meer weten over omgevingskwaliteit | feit of fictie? neem dan contact op met frederiek dijkstra