talent

De provincie Noord-Brabant hecht veel waarde aan de ontwikkeling van haar talenten. Talenten zorgen voor een bloeiend cultureel en economisch klimaat en dragen bij aan de (internationale) uitstraling en positionering van Brabant. Investeren in talenten geeft de provincie smoel: het verbetert het woon- en werkklimaat en versterkt het imago van de provincie.  

Makers moeten zich in deze tijd bewust zijn van hun talenten, competenties en vaardigheden om deze zo doeltreffend mogelijk in te zetten, bijvoorbeeld bij het bouwen aan een relatie met hun publiek en de omgeving waarin ze werken. Jonge, startende makers zien vaak de noodzaak van het ondernemerschap wel in, maar vinden zichzelf niet altijd voldoende toegerust op dat vlak. Talentontwikkeling heeft als doel het talent te ontwikkelen zodat hij zijn naam kan vestigen en een zelfstandige beroepspraktijk kan opbouwen.

uitgangspunten

  • Bij het ontwikkelen van talent staat de maker centraal.
  • bkkc benadert de beroepspraktijk van talenten als een loopbaan waarbij gekeken wordt naar meerdere competenties naast elkaar, namelijk vakmanschap, ondernemerschap en werkhouding. De basis van elk talentontwikkelingstraject is idealiter een helder en onafhankelijk loopbaanadvies waarbij naar deze belangrijkste drie elementen uit de beroepspraktijk wordt gekeken. Bkkc helpt makers op verschillende manieren in hun loopbaan.

wat doet bkkc

  • Samen met het culturele veld en overheden ontwikkelen we een visie op talentontwikkeling binnen de provincie.
  • bkkc helpt makers op verschillende manieren in hun loopbaan: cursussen, workshops, begeleiding, advies
  • bkkc zoekt naar onafhankelijke co√∂rdinatie en een gezamenlijke inspanning van het culturele veld bij het ontwikkelen van talent. Daarbij is bkkc sparringpartner en de organisatie die partijen bij elkaar kan brengen.

hoe kunnen wij jou helpen?

de maker centraal / high potentials

bkkc ontwikkelt samen met het veld een visie op talentontwikkeling in de provincie en begeleidt een groep high potentials die door verschillende culturele organisaties als zijn voorgedragen.

adviesgesprekken

Wil je gewoon eens praten met een van onze adviseurs? Dan vraag je om een adviesgesprek.

loopbaanbegeleiding

We begeleiden makers in de kunst- en cultuursector bij hun loopbaan: vakmanschap, ondernemerschap en productiviteit.

cursusaanbod

Om je te helpen bij de zakelijke kant van je loopbaan, organiseren we workshops, cursussen en bijeenkomsten.