terug naar overzicht

materials xl | ruimte

Ruimte is overal en beïnvloedt ons dagelijks zijn. Wat doet ruimte met ons? Hoe ervaren we ruimte? Wat maakt een goede en wat een onplezierige ruimte? Wat is het effect van je persoonlijke domein in de publieke ruimte?

de plek

Materials XL is een lezingenprogramma dat in het teken staat van 1 specifiek materiaal, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Na licht, textiel, food en packaging presenteert bkkc tijdens de Dutch Design Week de 5e editie die in het teken staat van ruimte.

We gaan ervaren wat van invloed is op de fysieke plek; hoe virtueel ook. Maar ook hoe de plek zelf invloed kan uitoefenen. We gaan ontdekken, voelen en driedimensionaal beleven.

Moderator is Nathan de Groot; urbanist, journalist en optimist. Hij studeerde in Moskou aan het Strelka Institute en concentreert zich op de stad van de toekomst.

Sprekers van verschillende disciplines komen aan het woord en nemen je mee in woord, beeld en meer. Meer achtergrond informatie vind je op de projectpagina materials xl | ruimte.

bkkc | ruimte

Ruimte gaat over de omgeving, binnen en buiten, sociaal en fysiek. Kunst, in de breedste zin van het woord, speelt op verschillende momenten en op verschillende niveaus een rol. Denk aan kunstenaars die mee ontwerpen aan de fysieke inrichting van de openbare ruimte. Of kunstenaars die de identiteit van een regio of gebied versterken door 'storytelling'. En meer strategisch: kunst inzetten bij vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling.

aanmelden