terug naar overzicht

pitches #11 | impulsgelden

Dit is hét moment voor aanvragers om hun plannen overtuigend te presenteren aan een externe jury. Is de jury overtuigd en voldoet de aanvraag aan alle criteria, dan volgt er een positief juryadvies. De pitches zijn publiekelijk toegankelijk.

Het programma van de pitches vind je hieronder, zodra dat bekend is. Vaak is dat pas een week van tevoren.

over het impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de drie financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie) is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

programma
10:15-10:50 uur De Fabriek | De Fabriek | (IMP/2018/T3/079)
10:55-11:30 uur Matthijs Bosman | Superland 2 | (IMP/2018/T3/097)
11:35-12:10 uur Gemeente Oirschot | Kunst aan de Groene Corridor | (IMP/2018/T3/091)
13:50-14:25 uur Whatspace | Whatspace (IMP/2018/T3/078)
14:30-15:05 uur Imke van Dillen | Radio Brugwachter | (IMP/2018/T3/108)