financiering

Kunstloc Brabant adviseert bij financieringsvragen en biedt financieringsmogelijkheden om de Brabantse culturele sector te versterken.

We delen onze kennis over het financieren van culturele projecten graag. Dat doen we in de vorm van individueel advies en tijdens (netwerk)bijeenkomsten. Daarnaast bieden we verschillende financieringsinstrumenten. Over dat laatste lees je hier meer.

impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect en géén eenmalige projectsubsidie.

Het impulsgeldenprogramma bestaat uit vier financieringsinstrumenten:

subsidie impulsgelden   crowdfunding   kennisvoucher

cultuurlening

makersregeling voor gemeenten

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente.

makersregeling

uitvoering door kunstloc brabant

Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma en de Makersregeling.

subsidie impulsgelden

Je project komt in aanmerking voor subsidie impulsgelden wanneer het een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

crowdfunding

Wij stimuleren crowdfunding! We geven advies en informatie en je komt mogelijk in aanmerking voor 30% van je streefbedrag uit het impulsgeldenprogramma.

kennisvoucher

Met een kennisvoucher kun je doelgericht en op maat kennis opdoen op het gebied van cultureel ondernemerschap.

brabantse cultuurlening

Makers en culturele instellingen kunnen gebruik maken van de Brabantse Cultuurlening tot maximaal €15.000 (in samenwerking met Cultuur+Ondernemen).

makersregeling

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente.

veelgestelde vragen over financiering

Wil je een aanvraag doen binnen het impulsgeldenprogramma? Lees dan verder!

praktische informatie en downloads

Hier vind je alle praktische informatie en downloads op één plek.

advies

Financiering voor je project vinden is best lastig. Wij helpen je graag verder!