brabantse cultuurlening

Makers en culturele instellingen kunnen gebruik maken van de Brabantse Cultuurlening.

In het algemeen komt deze doelgroep bij banken maar moeilijk aan geld, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Het doel van de Brabantse Cultuurlening is tweeledig. De Brabantse Cultuurlening maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. De Brabantse Cultuurlening maakt lenen mogelijk tot een bedrag van maximaal € 15.000 tegen een aantrekkelijke rente van 3%. Aanvullend is er de mogelijkheid om een trainings- of begeleidingsprogramma te volgen op het gebied van ondernemerschap. De Brabantse Cultuurlening is een initiatief van bkkc en Cultuur+Ondernemen.

richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een cultuurlening moet je professionele maker of culturele instelling zijn. Verder moet je aanvraag voldoen aan [een of meer van] de volgende richtlijnen:
  • De investering die je doet moet ten goede komen van de Brabantse culturele sector. (Dit betekent dus niet dat je altijd in Brabant moet wonen of gevestigd zijn. Wel dat de activiteit nadrukkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de cultuursector in Brabant.)
  • Het project ondersteunt de bedrijfseconomische activiteiten van de aanvrager in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • De aanvrager is in het bezit van een positief kredietadvies van Cultuur+Ondernemen.

overzicht van alle toekenningen brabantse cultuurlening

werkwijze

stap 1 | aanmelden aanvraag cultuurlening

Heb je interesse in een Brabantse Cultuurlening of heb je meer vragen, neem dan contact op met Luc Begas via 013-7508433 of l.begas@bkkc.nl

stap 2 | intakegesprek

Als er voldoende aanknopingspunten zijn, plannen we een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we nader in op je aanvraag, je professionaliteit, bestedingsdoel en mogelijke wensen op het gebied van verdere ondersteuning of coaching.

stap 3 | financiële toets Cultuur+Ondernemen

Hebben we een positief intakegesprek, dan toetst Cultuur+Ondernemen je aanvraag op financiële haalbaarheid.
Je kunt de aanvraag digitaal indienen bij Cultuur+Ondernemen. Als ook dat resultaat positief is, krijg je een contract voor het aangaan van de lening aangeboden.

stap 4 | toekenning aanvraag

Op grond van de toets professioneel werken, de inhoudelijke toets en een positief financieel advies van Cultuur+Ondernemen beslist bkkc tot (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van de leningaanvraag.

veelgestelde vragen cultuurlening

Meer weten over een Brabantse cultuurlening? Neem contact op met Luc Begas