veelgestelde vragen

vragen over crowdfunding

Hoe weet ik of crowdfunding iets voor mij is?
Denk eens na over de volgende vragen:
 • Crowdfunding is leuk, maar ook hard werken. Ben je bereid om je voor 200% in te zetten voor jouw crowdfunding-campagne?
 • Zodra je begint met crowdfunden, onderneem je niet langer alleen. Wil je de crowd betrekken bij jouw plannen?
 • Bij crowdfunding hoort het delen van achtergrondinformatie over jou en jouw project. Durf jij transparant en open te zijn?
 • Bij crowdfunding komen bepaalde verwachtingen en serieuze verplichtingen kijken. Ben je bereid deze verantwoordelijkheid te nemen?
 • Er is natuurlijk een kans dat je crowdfunding niet slaagt. Durf je dat risico te nemen?
Hoe meer vragen je volmondig met 'ja!' beantwoordt, hoe beter crowdfunding bij je past.
Hoe kan ik de tegenprestaties het beste indelen?
Het is belangrijk om te zorgen dat er een goede opbouw zit in de bedragen van de tegenprestaties. Wat niet wil zeggen dat je tegenprestaties gaat stapelen ('hetzelfde als bij een lager bedrag plus…'). De tegenprestatie is doorgaans gerelateerd aan het project, maar kan ook verbonden zijn aan jou als maker. Als je op een creatieve manier een leuke en verrassende tegenprestatie kunt aanbieden, dan is dat alleen maar een pré.
Op welk moment kan ik het beste aan mijn filmpje beginnen?
Wij raden aan om het filmpje pas te gaan maken als er een goede wervende tekst ligt zodat tekst en filmpje elkaar versterken. Een ander belangrijk punt is om het filmpje niet te lang te maken (maximaal 2 minuten) en om zelf in beeld te komen, waardoor donateurs zien wie er achter het project zit.
Wat wordt er verstaan onder een vastgestelde periode?
Dit wil zeggen dat na start van de crowdfunding de periode en einddatum niet meer gewijzigd kunnen worden.
Wat wordt er verstaan onder een 'transparant platform'?
Een transparant platform is een platform waarop een crowdfunding gefaciliteerd wordt met te allen tijde transparantie ten aanzien van het streefbedrag, de tussenstand, de start- en einddatum van de crowdfunding en de mogelijkheid tot verificatie van de donaties. Voorbeelden zijn Voordekunst, Cinecrowd en Kickstarter.

voorbereiding en advies

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?
Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.
Hoe zit het met de btw?
 • Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.
 • Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet-verrekenbare btw op in je begroting.
 • Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.
Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?
De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.
Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?
Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.
Mag ik subsidies stapelen?
Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden.
 

vragen over begroting

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?
Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.
Wat wordt er verstaan onder solide begroting?
Dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.
 
Hoe zit het met de btw?
 • Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.
 • Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet-verrekenbare btw op in je begroting.
 • Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.
Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?
De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.
 
Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?
Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.
Mag ik subsidies stapelen?
Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn wel uitzonderingen. Voor het project waarvoor je impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt op grond van:
 • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (daaronder vallen §1 Nationale Brabantse basisinfrastructuur, §2 Brabantse basisinfrastructuur, §3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur, §4 Amateurkunst, §5 Jeugdcultuurfonds Brabant, §6 Impulsgelden, §7 Kennisvouchers, §8 Crowdfunding, §9 Talenthub Brabant, §10 Makersregeling);
 • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
 • het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds.
Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

vragen over procedure

Wat is een bankverklaring?
Deze verklaring geeft aan op welk rekeningnummer en ten name van wie een toegekende subsidie impulsgelden overgemaakt dient te worden. De bankverklaring is hier te downloaden en deze dien je te uploaden als je een aanvraag doet via digitale aanmeldsysteem.

Indien het een organisatie betreft, moet de bankverklaring ondertekend worden door een of meer bestuursleden (rechtsgeldige vertegenwoordigers) die daartoe gemachtigd zijn. Dat kun je terugzien in je eigen statuten en inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing). In het merendeel van de gevallen blijkt dat er getekend moet worden door minimaal twee bestuursleden tezamen.
Wat is een uittreksel KvK?
Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?
Vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) moet je rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.
 
Bezwaar maken, hoe doe ik dat?
Tegen een negatief besluit kan binnen 6 weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

vragen over publiciteit

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?
Ja. Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden hebt gehad, dien je dat zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hoe je dat doet lees je in de toolkit | disclaimer impulsgelden.
 
Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?
Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl.
 
Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.
 

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een maker?
Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een culturele instelling?
Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?
Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).

meer weten over crowdfunding? Neem contact op met Luc Begas