criteria

< terug naar kennisvoucher

Makers en culturele organisaties die doelgericht en op maat kennis op willen doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, kunnen daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Daarmee kun je externe expertise inschakelen voor een concrete leervraag.

Vergeet niet de subsidieregeling (§7 Kennisvouchers) en de toelichting daarop zorgvuldig te lezen. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen toe.

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant   

toelichting subsidieregeling §6, §7, §8

subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor een kennisvoucher moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap;
 • het project draagt bij aan structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager en de inbedding van de uitkomsten van de kennisvoucher in de reguliere bedrijfsvoering;
 • aan het project ligt een duidelijke leervraag ten grondslag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen in de groei van het cultureel ondernemerschap;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering.

Hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee!

benodigde documenten

 • een projectplan van maximaal 4 A4, waarin de beoogde ontwikkeling van de beroepspraktijk wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting;
 • een offerte van een expert of coach die over specifieke deskundigheid beschikt op het te versterken onderdeel van cultureel ondernemerschap en die op maat ingaat op de oplossingsrichting voor de beschreven leervraag.
 • een cv van de expert of coach;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een bankverklaring;
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

andere belangrijke vereisten

 • De maximale subsidiebijdrage uit de impulsgelden is 80% van de kosten, tot een maximum van 8000 euro. Je betaalt dus een eigen bijdrage van 20% van de kosten.
 • Je mag maximaal twee kennisvoucheraanvragen indienen in twee jaar tijd.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

> kennisvoucher    > werkwijze   > veelgestelde vragen

meer weten over de kennisvoucher? Neem contact op met marit oosterom