werkwijze

< terug naar kennisvoucher

Wanneer je eraan denkt om een aanvraag voor een kennisvoucher aan te melden, raden we je aan om éérst contact op te nemen met Kunstloc Brabant. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je leervraag en de mogelijkheden.

Het spreekt niet altijd voor zich dat de inzet van een kennisvoucher de meest passende oplossing is voor je leervraag. Soms zijn andere oplossingen passender. Denk aan een adviesgesprek, crowdfunding, een aanvraag subsidie impulsgelden, een cultuurlening of een doorverwijzing naar derde partijen die een bijdrage kunnen leveren.

We hebben de aanvraagprocedure van een kennisvoucher uitgewerkt in een stappenplan.

stap 1 | aanvraag indienen + volledigheidscheck

kennisvoucher aanvragen

Tip: leg je plan en leervraag eerst voor aan een van de adviseurs van Kunstloc Brabant. Dat is niet verplicht, maar we denken graag met je mee!

Je dient je kennisvoucheraanvraag digitaal in. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden projectplan en begroting openbaar.

stap 2 | adviescommissie + beschikking

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. Het commissieadvies vormt de basis voor het subsidiebesluit. Na een positief besluit ontvang je per post een verlening beschikking.

stap 4 | monitoring

We houden contact over de voortgang van het kennisvouchertraject.

stap 5 | vaststelling

Na het kennisvouchertraject wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.

> kennisvoucher   > criteria    > veelgestelde vragen

meer weten over de kennisvoucher? Neem contact op met marit oosterom