makersregeling

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.

In 2018 hebben de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Roosendaal al gebruik gemaakt van deze regeling. De Makersregeling staat open voor alle gemeenten, klein of groot, in Brabant.

Let op: deze matchingsregeling is uitdrukkelijk bedoeld voor gemeenten – alleen een Brabantse gemeente kan een aanvraag indienen.

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (§10)  

aanvraag makersregeling indienen

matching

Een gemeente kan haar eigen jaarlijkse budget laten matchen met een provinciale bijdrage van 50% tot een maximum van €50.000. Voor 2019 is een totaalbudget van €472.000 voor matching beschikbaar. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, mits het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

Kunstloc Brabant biedt ondersteuning aan gemeenten die momenteel nog geen regeling voor makers hebben, maar dat wel zouden willen. We hebben een eenvoudige voorbeeldregeling en aanvullende informatie beschikbaar. Neem gerust contact op – we denken graag mee!

waardevol onderdeel culturele infrastructuur

Met deze Makersregeling bevestigt Provincie Noord-Brabant dat individuele makers van kunst en cultuur een waardevol onderdeel van de culturele infrastructuur in Brabant zijn.

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur): “We erkennen als provincie de rol van individuele makers van kunst en cultuur in de Brabantse culturele infrastructuur. Daarom is daar ook aandacht voor in bijvoorbeeld de impulsgeldenregeling. Het gaat hier vaak om prachtige projecten die louter door gebrek aan financiële middelen niet van de grond komen. Ik ben daarom blij dat we met deze Makersregeling voor gemeenten daar een flinke plus bovenop zetten. Als gemeenten deze makers willen ondersteunen, kunnen ze er op rekenen dat de provincie hier aan bijdraagt.”

kunstloc brabant

Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Luc Begas