criteria


Makers, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie impulsgelden.

De exacte inhoud van de regeling vind je terug in paragraaf 6 van de subsidieregeling hedendaagse cultuur. Hieronder lichten we enkele onderdelen toe.

subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:
 
  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld ofwel het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
  • het project draagt bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
  • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering;
  • je beschikt over een sluitende en solide begroting, voorzien van specificatie en toelichting

Deze subsidievereisten zijn gelijkwaardig en worden op evenredige wijze meegenomen in de beoordeling van een aanvraag.

Bij aanvragen tot 50.000 euro vragen we om een projectplan (max. 4 A4) en begroting. Bij aanvragen van 50.000 euro of meer vragen we om een ondernemingsplan toegespitst op het project (max. 10 A4), een meerjarenbegroting (minimaal 3 jaar) en indien aanwezig de laatste jaarrekening.

Met de term 'project' bedoelen we: datgene waar financiering voor wordt gezocht.

Tip: lees de handreikingen ondernemingsplan en begroting voor hulp bij het schrijven van een plan en het opstellen van een begroting!

andere vereisten

Je project mag niet starten binnen 13 weken na aanmelding. De bijdrage uit de impulsgelden is maximaal 50% van de in de begroting onderbouwde kosten. Je moet dus op zoek naar andere financieringsmogelijkheden om je project te kunnen realiseren. Subsidie wordt verleend voor maximaal 2 jaar. De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

Vergeet niet ook de volledige regeling en de toelichting daarop te lezen (§ 6 impulsgelden).

> werkwijze  > data 2018  > jury  > adviescommissie  > veelgestelde vragen

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Marit Oosterom

013 7508423m.oosterom@bkkc.nl