criteria


Makers, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen mogelijk in aanmerking voor subsidie impulsgelden.

Vergeet niet de subsidieregeling (§6 Impulsgelden) en de toelichting daarop zorgvuldig te lezen. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen toe.

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant   

toelichting subsidieregeling §6, §7, §8

subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:
 
 • het project is gericht op het geven van een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
 • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld ofwel het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
 • het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
 • het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
 • het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering.

benodigde documenten

Aan aanvragen t/m 49.999 euro liggen ten grondslag:
 • een projectplan van max. 4 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
 • een sluitende en solide begroting, voorzien van specificatie en toelichting;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

Aan aanvragen van 50.000 t/m 124.999 euro liggen ten grondslag:
 • een ondernemingsplan toegespitst op het project van max. 10 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
 • een sluitende en solide begroting van ten minste 3 jaar, voorzien van specificatie en toelichting;
 • indien aanwezig de laatste jaarrekening;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

Tip: lees de handreikingen ondernemingsplan en begroting voor hulp bij het schrijven van een plan en het opstellen van een begroting!

andere belangrijke vereisten

 • Je project mag niet starten binnen 13 weken na uploaden.
 • De bijdrage uit de impulsgelden is maximaal 50% van de in de begroting onderbouwde kosten tot een maximum van 124.999 euro. Je moet dus op zoek naar andere financieringsmogelijkheden om je project te kunnen realiseren.
 • Subsidie wordt verleend voor maximaal 2 jaar.
 • Er mag voor het project niet reeds financiering zijn verstrekt op grond van:
  • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (daaronder vallen §1 Nationale Brabantse basisinfrastructuur, §2 Brabantse basisinfrastructuur, §3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur, §4 Amateurkunst, §5 Jeugdcultuurfonds Brabant, §6 Impulsgelden, §7 Kennisvouchers, §8 Crowdfunding, §9 Talenthub Brabant, §10 Makersregeling);
  • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
  • het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

> werkwijze    > adviescommissie    > veelgestelde vragen

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Marit Oosterom