kennis & onderzoek

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en BrabantStad (B5) werken het PON, Telos, bkkc, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants aan het onderzoeksproject ‘Waarde van Cultuur’. Dit project is onderdeel van de uitvoering van de Onderzoeksagenda Cultuur van de provincie Noord-Brabant.
 
De provincie voelt zich verantwoordelijk voor het integrale belang van cultuur in brede zin, als voorwaarde voor het welslagen van de provinciale ambitie. De rol van het provinciale bestuur hierbij is die van signaleren en agenderen. Daartoe is het noodzakelijk een helder beeld te hebben van de stand van de culturele ontwikkeling van Brabant. Het onderzoeksproject Waarde van Cultuur biedt in de eerste plaats goede sturingsinformatie bij het vormen en/of aanpassen van beleid voor de provincie. Daarnaast geeft het eenduidige informatie over het culturele veld aan het culturele veld, andere beleidsmakers en mogelijk geïnteresseerden en worden betrokken partijen niet steeds opnieuw belast met onderzoek.
 
Met dit gezamenlijke onderzoeksproject brengen provincie en BrabantStad (B5) namelijk verschillende – tot op heden nog los van elkaar staande – onderzoeken bij elkaar. Het gaat daarbij om onder meer De Waarde van Cultuur (Telos/PON), De Cultuurpeiling (PON), De Culturele Atlas (bkkc) en De regionale Cultuurindex (Boekmanstichting). Hierdoor worden dubbel werk en tegenstrijdige resultaten voorkomen en kan optimaal geprofiteerd worden van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.
 
De onderzoeksagenda bestaat uit drie onderzoekslagen. Deze opzet zorgt ervoor dat:
  • inzicht verkregen wordt in de toestand van de cultuursector in Brabant met beschikbare
  • indicatoren, waar mogelijk vergeleken in de tijd en met andere provincies;
  • verdieping wordt aangebracht in de B5 steden met nieuw in kaart te brengen gegevens;
  • er ruimte is om in te gaan op trends, ontwikkelingen en thema’s die op dat moment
relevant zijn en hier aanvullend onderzoek naar te doen.
 
De drie onderzoekslagen vullen elkaar aan en zorgen samen voor één compleet beeld van de cultuursector in Brabant. De drie sporen lopen naast elkaar en kunnen daardoor gelijktijdig worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Lees hier meer over het onderzoeksproject 'Waarde van Cultuur'

culturele atlas

In 2013 en 2016 verschenen de eerste twee monitors professionele kunsten. We deden onderzoek naar ontwikkelingen bij ruim 100 Brabantse culturele instellingen, waaronder musea, festivals, theatergezelschappen en centra voor beeldende kunst. Aan de instellingen werden vragen gesteld over het aantal activiteiten en bezoekers, de opbouw van de organisatie, de eenmalige en meerjarige subsidies en de eigen inkomsten. 

Klik hier als je de monitor 2016 wil ontvangen

klik hier als je de monitor professionele kunsten 2013 wil ontvangen
 

benchmark

Na evaluatie van de eerste atlas, bleek dat er, naast cijfers over de culturele instellingen in Brabant, behoefte was aan cijfers over kunst en cultuur die onze provincie vergelijken met andere provincies. Dat is belangrijk: als we economisch zo'n invloedrijke provincie zijn, dan is het belangrijk dat kunst en cultuur in tred lopen. bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur, Erfgoed Brabant, Kunstbalie en De Kunst van Brabant hebben samen met onderzoeker Henk Vinken (onder meer betrokken bij de totstandkoming van Cultuurindex Nederland 2013) in 2015 aan een benchmark gewerkt. De benchmark is hier beschikbaar. 

In het hierboven genoemde onderzoeksproject Waarde van Cultuur zijn opnieuw vergelijkende cijfers op provinciaal niveau opgenomen. Deze worden geleverd door de Boekmanstichting, die op dit moment werkt aan een Regionale Cultuurindex die naast de Cultuurindex Nederland zal bestaan.