Mestmag.nl

Mestmag.nl is de community voor cultuur in Noord-Brabant.

Mestmag.nl maakt de waarde van cultuur zichtbaar. Het verbindt kunst & cultuur met andere domeinen: economie, ruimte, technologie, wetenschap, sociale vernieuwing. Het doet dat aan de hand van aansprekende voorbeelden uit alle hoeken van het culturele veld, variërend van theater, muziek en literatuur tot erfgoed, film en beeldende kunst, van high culture tot low culture, van professionele kunst tot amateurkunst en cultuureducatie, van omgevingskunst en community art tot traditionele en vernieuwende podiumkunst. Mestmag.nl laat zien wat Brabant te bieden heeft en versterkt door inhoud en vormgeving het imago van Brabant als innovatieve regio. Dat geldt zowel voor online als offline, maar op Mestmag.nl ligt de nadruk iets meer op innovatie binnen de culturele sector.

Partners

Mestmag.nl is een initiatief van bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en Cubiss, met medewerking van de provincie Noord-Brabant.

Doelgroep

Mestmag.nl richt zich op mensen die werken in de culturele sector, of binnen aanpalende domeinen, zoals welzijn, sport, economie en ruimte. Voor iedereen die in zijn werk met kunst en cultuur te maken heeft, maar ook voor de liefhebber van kunst en cultuur, is Mestmag.nl interessant.

je wekelijkse portie cultuurnieuws

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland in je mailbox? Meld je aan voor de MEST trends & ontwikkelingen. Oudere nieuwsbrieven doorzoeken? Kijk dan eens in het archief.

MESTmag.nl Online community voor cultuur in Noord-Brabant

meer weten over Mestmag.nl neem contact op met Danielle van Dosselaar

013 - 7508406d.vandosselaar@bkkc.nl