terug naar nieuwsoverzicht

officiële opening spoorzone mill

Afgelopen zondag werd gevierd dat de werkzaamheden rondom de Spoorzone in Mill helemaal zijn afgerond.

De werkzaamheden rondom de Spoorzone zijn helemaal afgerond en dit project werd dan ook feestelijk geopend tijdens het FreeRail Festival op zondag 5 mei 2013. Jeroen Veenstra, de maker van het kunstwerk De Twist was ook aanwezig.

Het kunstwerk is tot stand gekomen door samenwerking met bkkc, Metaalplan en kunstenaar Jeroen Veenstra. De doelstelling van het project Spoorzone was het creëren van een nieuwe dorpsruimte die fungeert als ontmoetingsplek voor jong en oud. Het kunstwerk is te vinden tussen de bebouwde kom van Mill en bedrijventerrein Het Spoor.

> lees meer over dit project