terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht over toekenning bijdragen impulsgelden 22 oktober

Op dinsdag 22 oktober 2013 vond er opnieuw een overleg plaats van de ABC-commissie. Drie projecten hebben een bijdrage toegekend gekregen uit de impulsgelden.

Op dinsdag 22 oktober 2013 vond er opnieuw een overleg plaats van de ABC-commissie. Drie projecten hebben dit keer een bijdrage toegekend gekregen uit het Impulsgeldenprogramma. Hieronder lees je op basis van welke motieven de ABC-commissie tot haar besluiten is gekomen:

Marktvergroting Circo Circolo door stichting Briantelli/festival Circo Circulo

Circo Circolo is het festival voor het nieuwe circus in Nederland dat een keer in de twee jaar gedurende tien dagen plaatsvindt op Landgoed Velder te Liempde. Met de vernieuwende en verrassende programmering heeft het festival zich met vier edities stevig op de nationale en internationale kaart gezet. Binnen het Impulsgeldenprogramma doet Circo Circolo een aanvraag om een extra investering te kunnen doen in de festival-organisatie. Zij beoogt, parallel aan de artistieke ontwikkeling,  een verdere ontwikkeling van de commerciële kant van het festival te realiseren. Daardoor kunnen de hoofdactiviteiten worden ondersteund en verstevigd. Door de zakelijke relatie met het bedrijfsleven te versterken kan Circo Circolo volgens de ABC-commissie als organisatie naar een hoger plan worden getild en in de toekomst minder afhankelijk worden gemaakt van overheidsgeld. Het idee is om op de verschillende locaties voorafgaand en na afloop van het festival vormen van arrangementen exclusief aan het bedrijfsleven aan te bieden, ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten zoals productpresentaties, demonstraties, workshops, bedrijfsfeesten, enzovoorts.  Deze arrangementen kunnen worden aangeboden binnen een bijzondere ambiance op de locatie en in combinatie met goede catering. De ABC-commissie is van mening dat een bijdrage uit de impulsgelden Circo Circolo kan stimuleren om een martkvergroting te realiseren en zich daardoor sterker in het veld te positioneren.

Internationale dans in de Grote Zaal door stichting Date/LeineRoebana

LeineRoebana wil met haar aanvraag binnen het Impulsgelden-programma een impuls geven aan het internationale dansaanbod in de Grote Zalen van de Brabantse theaters. LeineRoebana heeft ervaring op het gebied van samenwerking, internationaal werken en educatie. De ABC-commissie ziet LeineRoebana als een breed georiënteerd en ondernemend gezelschap. Zij ziet potentie in de plannen van het gezelschap en is van mening dat een bijdrage uit de impulsgelden aan dit initiatief van LeineRoebana tot een versterking van de danssector in Brabant kan leiden. Wanneer de expertise die LeineRoebana in huis heeft wordt gekoppeld aan andere partijen in de Brabantse danssector, dan kan er op termijn een versteviging van de infrastructuur binnen het dansveld worden bewerkstelligd. De commissie acht het van groot belang dat alle partijen binnen het Brabantse danscircuit worden betrokken.

KVL Oisterwijk door stichting Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC)

Op 22 oktober jl. heeft de ABC-commissie het besluit genomen om een bijdrage van € 240.000,- uit de impulsgelden toe te kennen aan sundaymorning@ekwc uit Den Bosch. Met deze éénmalige investering wordt een internationale toporganisatie voor Brabant behouden. Het EKWC speelt een belangrijke rol in het culturele veld. Zowel makers als bedrijven kunnen er experimenteren met keramische materialen en nieuwe producten ontwikkelen. Het instituut is een broedplaats waar talenten uit de hele wereld elkaar ontmoeten en van waaruit wordt samengewerkt met andere werkplaatsen, bijvoorbeeld voor glas, metaal en textiel. De bijdrage is een investering in nieuwe vormen van samenwerking, innovatie en zichtbaarheid. In het voorstel van het EKWC wordt overtuigend aangetoond dat het met behulp van deze éénmalige bijdrage in de komende jaren steeds onafhankelijker kan worden van overheidssubsidie. Met de toekenning van dit bedrag kan het EKWC zich ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie en wordt  een impuls gegeven aan een duurzame ontwikkeling van de creatieve werkplaatsen in Brabant.