terug naar nieuwsoverzicht

over kunst, omgevingskwaliteit en opdrachtgeverschap

Donderdag 19 maart stond bkkc connects en de verdiepingsmiddag in het teken van veranderend opdrachtgeverschap. Wat betekent opdrachtgeverschap in een tijd waarin kunstprojecten die in dienst staan van het versterken van ruimtelijke of maatschappelijke kwaliteit, niet meer vanuit een opdrachtgever, maar uit gezamenlijkheid ontstaan?
 

bkkc stelt opdrachtgeverschap centraal in een tijd van meer vraaggerichte dan aanbodgerichte oriëntatie. Dit vraagt om ondernemerschap, dat moet leiden tot minder afhankelijkheid van subsidies in de culturele sector. Nieuwe publiek-private allianties binnen en buiten het culturele veld ontstaan, maar wie neemt verantwoordelijkheid voor publieke waarden in dit veranderende veld? Een aansprekend onderwerp bleek wel uit de vele aanmeldingen: een volle zaal met intendanten, beleidsmakers, kunstenaars, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook werd gesproken met vertegenwoordigers van fondsen die nieuw opdrachtgeverschap stimuleren, waaronder The Art of Impact, Mondriaan Fonds, Brabant C en Impulsgelden.
De dag werd mede georganiseerd in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015.

bkkc connects

Arie Lengkeek introduceerde de sprekers tijdens bkkc connects en leidde de discussie met de mensen in de zaal. Na een inleiding van Netty van de Kamp, adviseur kunst en ruimte bkkc, nam Kai van Hasselt, adviseur voor stedelijke strategie en culturele intelligentie van adviespraktijk Shinsekai Analysis, de zaal mee in zijn visie over veranderd opdrachtgeverschap. Tabo Goudswaard, kunstenaar en social designer en sinds kort scout bij Art of Impact, schetste de kansen in het maatschappelijke veld voor vraagstukken die kunstenaars kunnen aanpakken. Tot slot sprak Nils van Beek, adviseur bij TAAK, over de waarden van goed opdrachtgeverschap.
 
De presentaties van de sprekers en een verslag van de ochtend:
Presentatie Kai van Hasselt
Presentatie Tabo Goudswaard
Presentatie Nils van Beek
Verslag bkkc connects door Véronique Hoedemakers.

verdiepingsmiddag

Met een kleinere groep genodigden, bestaande uit kunstenaars, beleidsmakers, intendanten en opdrachtgevers, werd in de verdiepingssessie nader ingegaan op de thematiek van het ochtendprogramma. De casussen Landgoed Stapelen Boxtel, Stadsproject OOG Den Bosch en NRE terrein Eindhoven presenteerden zich aan de deelnemers. In drie parallelle rondetafelgesprekken werd aan de hand van drie vragen met elkaar gesproken over kansen en waarden van veranderd opdrachtgeverschap:
  • Hoe werk je aan een gedeelde perceptie van de situatie?
  • Hoe kom je tot een goed idee, een kans om te benutten?
  • Welke verbindingen tussen personen zijn nodig om dat ook te realiseren?

Landgoed Stapelen

Peter van den Berk (kunstenaar en bemiddelaar), Sjaak Beirnaert (directeur Assumptie-stichting) en Liesbeth Jans (adviseur en programmaleider bkkc).
Het Landgoed Stapelen in Boxtel wordt op initiatief van zijn bewoners, een groep hoogbejaarde paters, voor het eerst sinds 100 jaar opengesteld voor publiek. Eigenaren van de aan het Landgoed grenzende agrarische gebieden participeren in het project. Kunst moet bijdragen aan de nieuwe toegankelijkheid van het Landgoed en de omgeving.

Stadsproject OOG Den Bosch

Kimberly Major (Stichting Nieuwe Helden) en Nathalie Jansen (adviseur dans bkkc).
Voor dit stadsproject heeft kunstenaar Lucas de Man (theatergezelschap Stichting Nieuwe Helden) succesvol veel participanten en partners aan zich weten te binden. Wat was de sleutel hiertoe?

Het NRE-terrrein in Eindhoven

Marianne Willemsen (projectleider gemeente Eindhoven), Arie Lengkeek (moderator van de dag) en Netty van de Kamp (adviseur kunst en ruimte bkkc).
Voor de herbestemming van de panden van het NRE-terrein in Eindhoven kunnen initiatiefnemers plannen indienen. Bij goedkeuring verkoopt de gemeente het pand aan de initiatiefnemer. Is dit de nieuwe werkwijze voor herontwikkeling?

De samenvatting van de rondetafelgesprekken zijn vastgelegd in een beeldverslag door Nuala Burns.
Preview van artikel in BK Informatie, nr 3

bkkc organiseerde deze dag in samenwerking met LOKO, Landelijk Overleg Kunst in Opdracht.

meer weten over opdrachtgeverschap? neem contact op met Netty van de kamp

013 7508426n.vandekamp@bkkc.nl

meer weten over impulsgelden?