terug naar nieuwsoverzicht

Toekenning bijdragen impulsgelden 22 juni 2016

Op 22 juni vond er opnieuw een bijeenkomst van de ABC-commissie plaats. Deze commissie neemt het definitieve besluit over de toekenning van een bijdrage uit de impulsgelden. Een aanvraag komt alleen bij de commissie terecht wanneer een externe jury eerder in het impulsgeldentraject een positief juryadvies heeft gegeven. Lees hieronder meer over de initiatieven die in juni een impulsbijdrage kregen toegekend.

368. Playgrounds Next | Playgrounds International Digital Arts Festival

Playgrounds Next is een talentontwikkelingsprogramma dat opgezet is volgens de werkwijze van de Talenthub Brabant. Het traject richt zich op talenten die werken op het snijvlak van digital art, film, animatie, illustratie, interactieve media, installaties en performances. Dit vanuit een netwerk van onder andere (inter)nationale studio’s van waaruit de talenten door middel van coaching, scholing en “talent in residency” doelgericht en op maat begeleid kunnen worden.

De ABC-commissie sluit zich aan bij het advies van de jury. De commissie omschrijft het als een relevant traject voor talentontwikkeling in een sector waar goede coaching van groot belang is. Playgrounds biedt met de samenwerkende partners een goede, professionele bedding. Wel hecht de commissie er belang aan dat in de monitoring aandacht wordt besteed aan de manier waarop het project wordt georganiseerd, met het oog op professionalisering van de organisatie, en hoe een heldere governance wordt nagestreefd en geborgd.

369. Kempenhaeghe | prikkels en Tintelingen – Kloostervelden       

Kempenhaeghe is in 1927 opgericht door de broeders van Heilige St. Joseph en heeft zich ontwikkeld tot een Academisch centrum voor epilepsie- en slaapgeneeskunde. In Sterksel is de omvorming van de voormalige instellingslocatie Providentia, naar de nieuwe wijk Kloostervelden in volle gang. Het project Kloostervelden is een initiatief van Kempenhaeghe, het wordt een nieuwe wijk in de gemeente Heeze-Leende en maakt onderdeel uit van het dorp Sterksel. Voor de ontwikkeling van een kunstenplan binnen dit bijzondere gebied is een impulsbijdrage aangevraagd.

De ABC-commissie volgt het advies van de jury en onderstreept de opmerkingen die in het juryrapport zijn gemaakt. De commissie vindt het van belang dat een deskundig kunstadviseur wordt betrokken bij het bijzondere project waarin kunst in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Het project beantwoordt aan de uitgangspunten van de Kamer Omgevingskwaliteit onder meer doordat kunst wordt ingezet in een ander domein, namelijk de zorg, en de interactie tussen mensen uit een nieuwbouwwijk en van het betreffende terrein bevordert.

370. Reinventing Happiness 2016, Duurzaam verder | Stedelijk Museum Den Bosch (SM’s)

In februari 2014 ontving het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (SM’s) een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma voor de eerste twee jaar van het driejarige onderzoeksproject Reinventing Happiness (RH). “Kan een andere kijk op geluk leiden tot nieuwe ideeën voor een meer duurzame en sociale samenleving?”, was de centrale vraag die werd voorgelegd aan drie kunstenaars(duo’s) met name Jeanne van Heeswijk, Sjaak Langenberg & Rosé de Beer en Frank Bruggeman. In het eerste jaar startte elk project in het museum, met een participatieve rol voor bezoekers en museum-medewerkers. Het tweede jaar speelden de projecten zich meer af in de stad met het museum als uitvalsbasis. Het SM’s vroeg voor twee jaar aan en niet voor de duur van het gehele project. Het derde jaar bleef bewust buiten beschouwing omdat 2016 zou worden ingevuld op basis van de opgedane kennis en ervaring in 2014 en 2015. De tussenbalans is opgemaakt, de plannen voor de laatste fase zijn gemaakt. Voor de nieuwe fase wordt een bijdrage uit de impulsgelden gevraagd.

De ABC-commissie noemt deze aanvraag een interessant project binnen het museale veld en is van mening dat dit steun verdient. Zij onderschrijft de door de externe jury voorgestelde voorwaarden dat een vertaling van de effecten van de projecten binnen Reinventing Happiness in het beleidsplan 2017-2020 van de instelling wordt opgenomen en dat daarnaast verslagen worden opgevraagd van de komende conferentie van de Nederlandse Museumvereniging, die zoals aanvrager aankondigde, over dit onderwerp gaan.

374. Eindhoven Maker Faire | Stg. Maker Days

Mad Emergent Art Center was in 2014 de organisator van een pilotversie van de Maker Faire in Eindhoven, een evenement waar tientallen innovatieve makers op het snijvlak van techniek, kunst en creativiteit hun creaties toonden aan een breed publiek. MAD is een laboratorium, werkplaats en evenementenorganisator op het raakvlak van creativiteit en technologie. De pilot gaf aanleiding om een tweede editie in 2015 te organiseren, opnieuw door MAD maar onder auspiciën van de inmiddels opgerichte stichting MakerDays. Doel van de aanvraag is om na deze succesvolle editie de Eindhoven Maker Faire (EMF) te professionaliseren, inhoudelijk verder door te ontwikkelen en op internationaal niveau te brengen. Een in het leven geroepen programmaraad waarborgt de inhoudelijke en artistieke kwaliteit en de cultureel-maatschappelijke relevantie.

De ABC-commissie volgt het advies van de externe jury en stelt de impulsbijdrage voor het eerste jaar beschikbaar. Zij merkt daarbij nadrukkelijk op dat het een eenmalige investering betreft en dat de opmerkingen en voorwaarden zoals deze zijn geformuleerd in het juryrapport worden gevolgd. De commissie acht het van groot belang dat de kwaliteit van het culturele aspect wordt gewaarborgd. Zij spreekt de verwachting uit dat de Eindhoven Maker Faire zich vooral zal verstaan met de professionele makers die daartoe deskundig zijn opgeleid. Omdat het een eenmalige investering betreft vraagt de commissie dit jaar tevens te benutten om een concreet plan te maken om de Eindhoven Maker Faire duurzaam door te ontwikkelen. 

379. Podium Bloos | Ben de Vugt

PodiumBloos is een werk- en broedplaats voor ambitieuze amateurs en (beginnende) professionele makers waar ruimte is voor creëren, repeteren, monteren en uiteindelijk presenteren. Een plek waar zich een doorlopende lijn in talentontwikkeling manifesteert. Als het gaat om de ondersteuning van makers staan niet alleen artistiek-inhoudelijke kwaliteit en experiment hoog in het vaandel maar ook de verbinding met de (Bredase) samenleving en een ‘voor wat hoort wat’ mentaliteit. Tevens is PodiumBloos gastheer voor een veelheid aan organisaties en ontvangt het gedurende het jaar een divers pluimage aan bezoekers. PodiumBloos heeft zich de afgelopen jaren met z’n verschillende activiteiten meer op de kaart gezet. Het is partner van het provinciale talentontwikkelingsprogramma PLAN, het werkt met (inter)nationaal gerenommeerde gezelschappen in het kader van de Internationale Selectie van Chassé en het staat aan de wieg van het landelijk toonaangevende jongeren theaterfestival 39Graden. PodiumBloos heeft de ambitie om de positieve lijn van de afgelopen jaren door te zetten en te verstevigen en wil daartoe gericht investeren in nieuw beleid. Opdat zowel organisatie als activiteiten op een hoger plan getild worden.

De externe jury vindt het plan impulswaardig en acht met name de onderdelen met betrekking tot de gemengde beroepspraktijk en de inzet van de vijf makers in het nieuw te vormen artistieke team interessant. De ABC-commissie volgt het advies van de jury en kent de gevraagde impulsbijdrage ten behoeve van de professionaliseringsslag van de organisatie toe.

kennisvouchers

De kennisvoucheraanvraag van Grafisch Atelier Den Bosch en van The Watershed zijn gehonoreerd.
Wil je meer lezen over eerder gehonoreerde kennisvouchers? Kijk dan op de projectpagina’s op onze website.

meer informatie

Wil je meer weten over deze projectaanvragen? Kijk dan in het overzicht van alle aanvragen op onze website, onder nummers 368, 369, 370, 374 en 379.

hulp nodig bij jouw impulsgeldenaanvraag?