terug naar nieuwsoverzicht

n65 als etalage: keuze denkrichtingen

De N65 moet de mooiste rijksweg van Brabant worden, aldus de provincie Noord-Brabant. Een gezamenlijke etalage van Het Groene Woud en de boomteeltsector om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te vergroten en de (boom)kwekerijsector beter op de kaart te zetten. Na een intensieve werkperiode van kennismaken, verkennen en co-creëren heeft een klankbordgroep gekozen voor de denkrichtingen van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM. Tijdens de kick-off op woensdag 23 november laten de kunstenaars aan stakeholders en betrokkenen zien wat de mogelijkheden zijn met hun denkrichtingen.

Foto: Leylandii paviljoen, denkrichting van KCCM

werkatelier n65

Voorafgaand aan de keuze van deze denkrichtingen vond een werkatelier plaats waarin boomkwekers en plantentelers met vijf kunstenaars aan de slag gingen. In co-creatie hebben ze omgevingsvraagstukken van de N65 op een andere manier benaderd. Door het uitwisselen van wensen en visies zijn de kwekers en kunstenaars tot denkrichtingen gekomen die leiden tot verdere samenwerking, innovatie en zichtbaarheid vanaf de weg. De denkrichtingen van Studio Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM zijn geselecteerd door de leden van een klankbordgroep, bestaande uit Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, ZLTO, Streekhuis Het Groenewoud en bkkc. Naast laten zien wat de mogelijkheden zijn van de denkrichtingen, stemmen de kunstenaars hun concepten tijdens de kick-off op 23 november verder af op de omgevingsvraagstukken van de N65.  

absorberende architectuur

Met hun denkrichting gaan Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros onderzoeken wat groei kan betekenen voor de inrichting van de openbare ruimte, specifiek de ruimte langs de N65 en de uitvalswegen. Door onderzoek te verrichten naar het absorberen van fijnstof door middel van organismen, gaan zij een model ontwikkelen voor de N65. De ‘absorberende’ architectuur is opgebouwd uit panelen en kaders met een poreuze structuur waar licht en lucht doorheen kan. Het geheel fungeert als een filter en is de beeldende basis voor de groei van bijvoorbeeld mos. Hiermee ontwikkelen ze multifunctionele plekken zoals een overspanning voor een verkeersader of een bushalte langs de N65 als beschutting tegen fijnstof. Vanuit groene innovatie definiëren Eric en Maartje een nieuwe identiteit en kwaliteiten van het gebied.

showroom

Het landschap dat de N65 omsluit is voor een groot deel in cultuur gebracht door de (boom)kwekers met elk hun specifieke kennis, innovatie en bedrijfscultuur. Deze belevingswaarde van de N65 wil ontwerpersduo Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens van KCCM versterken door een verbinding te leggen met het erachter liggende werklandschap. Er worden (mobiele) plekken ontworpen die langs de N65 zichtbaar zijn. Deze plekken bevinden zich op eigen grond van de boomkwekers en sluiten aan bij hun bedrijfsactiviteiten. Zo kunnen de kwekers de plek inrichten als testlocatie, demonstratiemodel voor snoeien, showroom van kennis of observatiepunt. Om het netwerk dat zo ontstaat te verbinden met bezoekers aan het gebied en financieel levensvatbaar te maken zijn ze beschikbaar als overnachtingsplekken.

adviseren en inspireren

De provincie Noord-Brabant en de kwekers hebben bkkc gevraagd een advies uit te brengen over de rol van kunsttoepassingen in het versterken van de identiteit van de N65. Daarnaast schetste bkkc, voorafgaand aan het project, inspirerende ideeën over hoe kunst en vormgeving te integreren bij de uitwerkingen van de omgevingsvraagstukken. Het inzetten van kunst en cultuur als verbeeldende en verbindende factor, draagt bij aan de samenhang, innovatie en bewustzijn van het gebied rond de N65 en de kwekers.

meer weten over n65 als etalage? neem contact op met netty van de kamp

013 7508426n.vandekamp@bkkc.nl