terug naar nieuwsoverzicht

nieuwe impulsgeldenregeling

Ook in deze bestuursperiode gaat de provincie door met de impulsgeldenregeling, die innnovatie en ondernemerschap in de culturele sector stimuleert. Daarvoor is dit jaar 1.650.000 euro beschikbaar. Naast de professionele kunsten, zijn ook amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed opgenomen in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 3 april ingediend worden. Over het hoe en wat gaan we je de komenden weken verder informeren.
 

Makers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de culturele sector in Brabant, of die sector duurzaam verbinden aan een andere maatschappelijke sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant en zijn bestemd voor de duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem.

Het impulsgeldenprogramma bestrijkt de volle breedte van de professionele kunsten, alsmede de interactie met kunsteducatie, kunstbeoefening, cultureel erfgoed en mediawijsheid. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. (Lees meer over het impulsgeldenprogramma.)

lees het volledige persbericht op www.brabant.nl