terug naar nieuwsoverzicht

maker uitgelicht | mats horbach

Een oproep van bkkc op Facebook heeft Mats doen besluiten om deel te nemen aan workshoptraject De Kunstopdracht 2016. Vooral het thema sprak hem aan: de zintuiglijkheid van technologie. Want met zijn atelier is hij dagelijks bezig om technologie begrijpelijk te maken, het fascineert hem. Niet voor niets won Mats met zijn ontwerp ‘Sensotoop’ De Kunstopdracht 2016. bkkc sprak met hem over zijn deelname, het traject dat hij heeft doorlopen en over zijn ontwerp.

Foto: de maquette van de interactieve installatie 'Sensotoop'.

workshops

In mei vorig jaar is De Kunstopdracht van start gegaan met vier workshopdagen. Tijdens deze workshops stonden thema’s als financiering, stimuleren van creativiteit en pitchen en presenteren centraal. Mats: “Specialisten uit het veld gaven deze workshops. En ik heb er veel aan gehad. Want mede door de workshop pitchen en presenteren heb ik De Kunstopdracht gewonnen. Ik leerde hoe je publiek mee kan krijgen en kreeg een stappenplan voor schrijven van een pitch. Dit stappenplan heb ik als blauwdruk gebruikt voor de presentatie van mijn schetsontwerp aan de jury.”

verdieping

“De begeleiding van STRP, Kunstbalie en bkkc was heel fijn”, vertelt Mats. Na de vier workshopdagen ging het vervolgproject 'Pitch your Project' van start met verschillende verdiepingsbijeenkomsten. “We konden voor deze bijeenkomsten zelf aangeven wat we nodig hadden. Iemand van Kunstbalie heeft ons bijvoorbeeld meer vertelt over kunsteducatie op scholen en hoe we dat het beste aan konden pakken.” Alle drie de finalisten van De Kunstopdracht waren aanwezig bij de verdiepingsbijeenkomsten. Mats: “We bespraken dan ook alle ideeën, dat was fijn voor het aanscherpen en verder ontwikkelen van je idee.”

testklas

“Creativiteit begint met verwondering”, begint Mats. Met zijn idee voor De Kunstopdracht wil hij verwondering aanwakkeren door de drempel tot onze technologische omgeving te verlagen. “De telefoon is het perfecte middel hiervoor. Iedereen heeft een telefoon, ook alle kinderen uit mijn tekstklas. Tijdens mijn spreekbeurt voor de kinderen uit de testklas, merkte ik dat het niet over abstractie technologie ging maar over hun telefoon. Ze durfden daardoor vrijer en abstracter te denken. Ze voelden zich vertrouwd en ze durfden te uiten dat ze veel van een telefoon wisten, zonder angst het fout te doen. Door de technologie werd de telefoon toegankelijk voor iedereen.”

sensotoop

De ‘Sensotoop’ is een interactieve installatie die de beschouwer een kijkje achter het telefoonscherm geeft. Door de sensoren van de telefoon groot uit te voeren, stappen mensen het ecosysteem van de telefoon in waarin alles met elkaar verbonden is. Mats: “De bezoeker weet niet dat het een telefoon is of wat welk onderdeel van de installatie wat doet. Dat gaat de bezoeker zelf onderzoeken door te voelen, bewegen, zien en te horen wat er afspeelt.”

realisatie

Het idee van de ‘Sensotoop’ is het winnende idee van De Kunstopdracht 2016 en Mats gaat het idee nu uitwerken en realiseren. “Om alle potentie uit het project te halen, heb ik een sterk team om mij heen”, vertelt Mats. Denk aan iemand die helpt bij het maken van een stevige constructie en iemand die technisch is en helpt bij het maken van interactieve systemen. Mats: “Samen hebben we hard gewerkt aan een plan om dit project te laten slagen. En inmiddels hebben we de planning voor de realisatie gemaakt!”

strp biënnale

Eind maart is STRP Biënnale 2017. Een tiendaags festival vol spectaculaire kunst, experimentele technologie en elektronische muziek. De ‘Sensotoop’ die Mats gaat realiseren is ook te zien tijdens het festival. Daarnaast gaat Mats programma’s draaien op scholen. “De ‘Sensotoop’ moet leerlingen gaan fascineren en inspireren”, zegt Mats. “Creativiteit zit met dit project niet in het maken, maar vooral in het bevragen, onderzoeken, fantaseren en eigen ideeën creëren. Het proces is belangrijk, het is de fantasie die waarde heeft. Alles wat de leerlingen maken is niet het eindproduct, het zijn tools om hun ideeën uit te leggen. Dat zijn de competenties die ik leerlingen wil meegeven.”

 
Mats: “Ik ben blij dat ik heb meegedaan aan De Kunstopdracht 2016 én dat ik gewonnen heb”. Maar dat is niet alles. “Door deel te nemen aan dit workshoptraject heb ik er een nieuw netwerk bij gekregen.”