terug naar nieuwsoverzicht

mats horbach maakt winnend ontwerp pitch your project

Mats Horbach heeft met ‘Sensotoop’ het winnende ontwerp van 'Pitch your Project' ontwikkeld, het vervolgproject van De Kunstopdracht 2016. Donderdag 12 januari presenteerde Mats samen met de twee andere finalisten Margriet Craens en Arvid Jense de concepten van hun ontwerp. Volgens juryleden Marcel van Brakel, Angelique Spaninks en Clara Linders is het Mats gelukt om met zijn ontwerp iets dat ingewikkeld en complex is zintuigelijk te maken. Het ontwerp gaat Mats nu verder uitwerken en realiseren voor STRP Biënnale eind maart, met dit jaar het thema Senses & Sensors, zintuigen en sensoren.

Foto: de maquette van de interactive installatie 'Sensotoop'.

sensotoop

Mats Horbach ontwikkelde de ‘Sensotoop’. Een interactieve installatie die de beschouwer een kijkje achter het telefoonscherm geeft. Door de sensoren van de telefoon groot uit te voeren, stappen mensen het ecosysteem van de telefoon in. Alles is daarin met elkaar verbonden, men is daar ook zelf onderdeel van.

Volgens de jury heeft de installatie van Mats de kracht om iets dat ingewikkeld en complex is, zintuiglijk te maken. Beeldend is de installatie al ver uitgewerkt. Mats heeft een installatie ontwikkeld die niet alleen interessant is voor de leerlingen op het basisonderwijs, maar ook voor volwassenen. Daarvan is de jury onder de indruk. Zijn ontwerp ‘Sensotoop’ gaat Mats de komende tijd verder uitwerken en realiseren.

Eind maart is het ontwerp te zien bij STRP Biënnale in Eindhoven, dat dit jaar in het teken staat van 'Senses & Sensors, zintuigen en sensoren'. In samenspraak met de school waaraan Mats gekoppeld is, wordt een planning gemaakt voor de uitvoering op school.

andere ontwerpen

Met haar ontwerp ‘Pizza Processing’ laat Margriet Craens de overeenkomst zien tussen een recept en een computercode. Door middel van script denken worden een set regels opgesteld die bepalend zijn voor het rangschikken van ingrediënten op pizza. De jury had lof voor het basisidee van dit concept dat kinderen uitdaagt om voorspelbare denkpatronen te doorbreken.

Samen met Lucandrea Baraldi ontwikkelde Arvid Jense het concept ‘Klankverzamelaars’. Het gaat over het ontdekken van de verborgen wereld van geluid. Door verschillende fases van een ervaringsworkshop te doorlopen, gaan kinderen op zoek naar geluid. Zo bouwen ze en verzameling op van unieke geluiden in een Sound Library. De jury oordeelde dat de kracht van dit concept vooral zit in het fysiek zicht- en voelbaar maken van geluid.

de kunstopdracht

Met De Kunstopdracht helpt bkkc beginnend kunstenaars die de ambitie hebben om in opdracht van organisaties werk te maken voor de publieke ruimte, op weg naar de wereld die ondernemerschap heet. Voor dit workshoptraject heeft bkkc samengewerkt met Kunstbalie en STRP, die het vervolgproject 'Pitch your Project' hebben verzorgd. De drie samenwerkende partners begeleiden de kunstenaars vanuit hun eigen expertise. Ze organiseerden verdiepingsbijeenkomsten met thema’s als cultuureducatie, omgaan met de doelgroep, festivals vanuit een artistiek oogpunt, publieksbereik en publieksbeleving, deden een ‘reality check’ op scholen om te kijken of het concept bruikbaar is als cultuureducatieproject en ze hebben gewaarborgd dat het concept ook artistiek interessant en bruikbaar is in een festivalsetting.

meer weten over de kunstopdracht? neem contact op met netty van de kamp

013 7508426n.vandekamp@bkkc.nl

meer informatie over de kunstopdracht?