terug naar nieuwsoverzicht

eerste toekenningen vernieuwde impulsgeldenprogramma provincie noord-brabant

Op 31 mei 2017 zijn de eerste bijdragen uit het vernieuwde impulsgeldenprogramma toegekend. Maker Jacqueline Hamelink en Studio Gebroed krijgen een bijdrage voor de doorontwikkeling van hun professionele beroepspraktijk, GGD West-Brabant krijgt een bijdrage voor een project dat de verbinding legt tussen kunst en zorg. De Stichting Niet Normaal ontvangt een bijdrage voor een project dat het maatschappelijk debat over robotisering van de samenleving een impuls kan geven.

Ook de aanvragen van De Lievekamp en Stichting Schijt aan de Grens zijn in deze eerste ronde gehonoreerd. In totaal verdeelde de adviescommissie impulsgelden ruim 6 ton. Daarmee liggen we goed op koers voor de rest van het jaar.

still uit Mother of Beauty - (Van Osch Films)

“We zijn tevreden over de kwaliteit van deze toegekende aanvragen én we zien ook de gewenste diversiteit. Bij de eerste toekenningen zitten onder andere twee aanvragen van individuele makers die een professionaliseringsslag willen maken en een aanvraag van een niet-culturele partij: een zorginstelling, die een langdurige verbinding aangaat met kunstenaars en centra voor de kunsten. In de aanvragen zijn zowel professionele kunst als amateurkunst vertegenwoordigd,” aldus Chris van Koppen, directeur bkkc.

Een greep uit de gehonoreerde aanvragen:

de tijd van je leven

Kunst en zorg kunnen elkaar versterken. De GGD heeft rond het thema ‘eenzaamheid bij ouderen’ samen met cultuurorganisaties, kunstenaars en zorginstellingen een pilotproject uitgevoerd. Het pilotproject was succesvol en gezondheidseffecten positief. GGD West-Brabant streeft ernaar om deze aanpak in heel de regio uit te zetten. De adviescommissie impulsgelden waardeert de brede samenwerking tussen de verschillende, culturele en niet-culturele, partijen in de regio. Het project biedt kansen en mogelijkheden voor kunstenaars. Dit project ontvangt een bijdrage van € 239.100 uit het impulsgeldenprogramma (voor twee jaar).

robot love living lab

Robots pikken onze banen in, ontwikkelen denkkracht die onze intelligentie overstijgt, beslissen zelfstandig over leven en dood. Een kunstproject over robotisering en artificiële intelligentie kan het maatschappelijk draagvlak vergroten en de noodzakelijke veerkracht bieden met deze nieuwe technologische ontwikkelingen om te gaan. Deze pilot toetst op welke manier robotisering, en de daarbij horende problematiek, bespreekbaar gemaakt kan worden. Kunstenaars spelen een rol in de verbinding van het thema met de maatschappij. Dit project ontvangt een bijdrage van € 75.000 uit het impulsgeldenprogramma (voor één jaar).

studio gebroed

Het Bossche theatergezelschap Studio Gebroed start een langdurig ontwikkeltraject met als doel: artistiek-inhoudelijke ontwikkeling, het vinden en binden van nieuwe publieksgroepen en het verder ontwikkelen van de zakelijke/organisatorische kwaliteiten. De adviescommissie impulsgelden noemt de ambitie om en wijze waarop Studio Gebroed andere doelgroepen wenst aan te spreken en te betrekken bij theater relevant. Dit project ontvangt een bijdrage van € 70.000 uit het impulsgeldenprogramma.

theater van de stad

Met de nieuwe programmalijn Theater van de Stad wil De Lievekamp integratie en participatie van individuen en groepen uit alle delen van de Osse samenleving stimuleren. Ze betrekt de bevolking in en om Oss actief bij hun programma en nodigt hen uit om van hun podium gebruik te maken. De Lievekamp kan met dit project op termijn een voorbeeldfunctie vervullen ten opzichte van andere theaters in Brabant en Nederland. Dit project ontvangt een bijdrage van € 123.235 uit het impulsgeldenprogramma (voor drie jaar).

ruim € 600.000 toegekend

In totaal is er op 31 mei 2017 ruim 6 ton uit het impulsgeldenprogramma toegekend aan de volgende projecten: Schijt aan de grens, cultureel festival op de grens van Brabant en Limburg (€ 32.500), Robot Love Living Lab research & development (€ 75.000), Ontwikkeling Studio Gebroed (€ 70.000), Theater van de Stad (€ 123.235), De tijd van je leven (€ 239.100), Sounding Bodies | Jacqueline Hamelink (€ 81.727). De totale bijdrage uit het impulsgeldenprogramma is € 621.562. Alle aanvragen zijn openbaar en vind je terug op www.bkkc.nl/financiering.

kennisvoucher en crowdfunding

Daarnaast ontvingen GGzE en De Link een bijdrage voor een kennisvouchertraject. Kennisvouchertrajecten zijn bedoeld voor het versterken van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. Tot slot kunnen we melden dat de crowdfundingprojecten The Mother of Beauty (Van Osch Films) en Alles in Kleur (Jeroen Kant) succesvol hun streefbedrag hebben gehaald, en daarom een bijdrage krijgen uit het impulsgeldenprogramma. Ook alle aanvragen van kennisvouchers en crowdfunding vind je terug op www.bkkc.nl/financiering.

impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil de provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met blijvend effect, niet om eenmalige projectsubsidie. Makers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden.
 
De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Meer informatie over het impulsgeldenprogramma vind je op www.bkkc.nl/financiering