terug naar nieuwsoverzicht

bkkc & bedrijven | vereniging horecabelangen stratumseind

’s Avonds is het Stratumseind in Eindhoven een levendige uitgaansstraat waar regelmatig overlast en criminaliteit voorkomt. Overdag is er niet veel te beleven. Door het inzetten van design bij het opnieuw ontwerpen en inrichten van de terrassen, wil Vereniging Horecabelangen Stratumseind (VHS) de (uitgaans)sfeer en het gedrag van de bezoekers positief beïnvloeden en daarmee de veiligheidsbeleving van de straat verbeteren. Want volgens het ‘Designing Out Crime’ principe zorgt een mooiere inrichting van een ruimte voor minder crimineel gedrag.

Foto: schetsontwerp van het nieuwe terras van Bar Bistro Calypso

De creatieve sector

“Met Temmende Terrassen streven we ernaar om de veiligheid en veiligheidsbeleving van het Stratumseind te verbeteren door de fysieke omgeving aantrekkelijker te maken”, vertelt Eugène van Gerwen, projectmanager bij Stad&Co. “Dit doen we door samen te werken met de creatieve sector bij het opnieuw ontwerpen en inrichten van de terrassen van Stratumseind. Een experiment waarbij we horecaondernemers Louis Croonen en Rachel Sloven van bar bistro ‘Calypso’ hebben gekoppeld aan ontwerper Aart van Asseldonk. Het terras dat ze samen ontwikkeld hebben, heeft een positief effect op de sfeerbeleving in de uitgaansstraat én op het gedrag van de bezoekers. Een omgevingspsycholoog en criminoloog meten de effecten van dit experiment.”

Toolkit voor ondernemers

Op basis van de effecten van het terras dat Aart van Asseldonk heeft ontworpen, zijn nieuwe instrumenten opgesteld voor terrassen. Deze instrumenten komen samen in een toolkit voor horecaondernemers. Eugène: “Het doel is dat ook andere horecaondernemers op het Stratumseind deze toolkit gebruiken voor het verbeteren van hun eigen terras. Daarmee leggen de ondernemers, in samenwerking met ontwerpers, de basis voor een algehele sfeerbeleving van de uitgaansstraat waarmee ze het gedrag van bezoekers positief beïnvloeden.”

Impulsgelden

Voor de uitvoering van dit project ontving VHS een bijdrage uit de impulsgelden van provincie Noord-Brabant, uitgevoerd door het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. “Zonder de bijdrage uit het impulsgeldenprogramma hadden we dit project niet uit kunnen voeren”, vertelt Eugène. De bijdrage heeft ook een ander positief effect. “Doordat we met de impulsgelden het vertrouwen kregen een goed project in handen te hebben, wilden andere partijen graag meewerken. Het vertrouwen werkte als een positieve kettingreactie.”

Samenwerking

Eugène: “Ja, ik ga zeker vaker samenwerken met de creatieve sector. Deze sector dwingt je anders te kijken door het zien van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ik geloof in deze aanpak voor het beïnvloeden van gedrag. Je brengt daarmee een beweging op gang, de creatieve sector vervult daarin een belangrijke rol. Voor deze sector zie ik daarom veel kansen voor de toekomst.”

meer weten over dit project? neem contact op met atty bax

013 7508448a.bax@bkkc.nl