terug naar nieuwsoverzicht

onderzoek kunst en positieve gezondheid

Eind vorig jaar liet bkkc met het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’ zien wat de creatieve sector kan betekenen voor de zorgsector. Dat het een actueel en breed gedragen thema is blijkt uit het onderzoek ‘Kunst en positieve gezondheid’, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie.

Foto: Project Kunstblok, Vitalis - fotograaf Tahne Kleijn

het onderzoek

Volgens de onderzoekers neemt het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning snel toe. De ondersteuning vanuit het beleid is alleen nog onvoldoende. Want er zijn nog weinig ‘harde’ bewijzen voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van patiënten. Het ontbreekt nog aan passende onderzoeksmethoden voor de praktijk. Wel liggen er kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen waarbij kunst en cultuur betrokken kan worden. Vooral in de ouderenzorg, ggz en extramurale zorg. Hiervoor is faciliterend beleid nodig, evenals duurzame financiering en samenwerking tussen professionals en deelnemers.

lees de kennissynthese kunst en positieve gezondheid

impulsgelden

Ook wij zien dat zorginstellingen de afgelopen jaren steeds vaker de samenwerking met de creatieve sector opzoeken. Voor projecten die een bijdragen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem kunnen zorginstellingen een aanvraag indienen bij het impulsgeldenprogramma. Deze bijdrage dient als vliegwiel voor het project waarin de zorginstelling samenwerkt met de creatieve sector. GGD West-Brabant, Kempenhaeghe, GGZe Grote Beek, Vitalis Woonzorg Groep en ORO deden al een beroep op het impulsgeldenprogramma.

who cares

Eind 2016 lanceerde bkkc het inspiratiemagazine ‘Who Cares? | kunst & zorg’. Een magazine dat laat zien wat de creatieve sector kan betekenen voor de zorgsector. bkkc geeft advies aan kunstenaars die ideeën hebben voor de zorgsector en aan zorgvernieuwers die met kunstenaars willen samenwerken. Dat doen we voor alle disciplines, zoals theater, dans, muziek, beeldende kunst, film, documentaire, schrijvers en alles wat daar tussen zit. Zo bouwen wij een netwerk op om kennis te delen, te inspireren, motiveren en ondersteunen. Met als doel om vanuit kunst bij te dragen aan een prettige, mooie en mensgerichte zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.

Momenteel werkt bkkc aan een tweede editie van het inspiratiemagazine. Medio 2018 publiceren we deze editie. Jouw project in het magazine? Laat het ons weten!

meer weten over kunst en zorg? neem contact op met atty bax

013 7508448a.bax@bkkc.nl