terug naar nieuwsoverzicht

derde uploadtermijn subsidie impulsgelden

Van 27 augustus tot en met 2 september is de derde mogelijkheid om aanvragen voor subsidie impulsgelden te uploaden. Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste uploadtermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2018 vier momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden aangemeld - tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

werkwijze en belangrijke info

Vanaf maandag 27 augustus kunnen er weer aanvragen voor subsidie impulsgelden worden aangemeld. Dat doe je door in te loggen in het digitale aanmeldsysteem en de benodigde documenten te uploaden. Dit kan tot en met zondag 2 september.

Mits de aanvraag formeel compleet is, kan er in de week van 1 oktober worden gepitcht voor de externe jury. Een aanvraag is formeel compleet als alle benodigde documenten zijn geüpload en voldoen aan de formele vereisten. Let er bijvoorbeeld op dat:
  • het plan niet groter is dan het toegestane aantal pagina's (projectplan max. 4 A4 bij een aanvraag t/m €49.999, ondernemingsplan max. 10 A4 bij een aanvraag vanaf €50.000);
  • de begroting sluitend is en voorzien van specificatie en toelichting - let op: bij een aanvraag vanaf €50.000 is een meerjarenbegroting van ten minste 3 jaar verplicht;
  • de gevraagde bijdrage uit de impulsgelden max. 50% is en alleen kosten voor het eerste en tweede jaar van het project voor subsidie in aanmerking komen;
  • de startdatum van het project niet binnen 13 weken na uploaden valt;
  • de bankverklaring (zie hier) ondertekend is door degene(n) die tekenbevoegd is/zijn - let op: vaak moeten meerdere bestuurders gezamenlijk ondertekenen (zie indien aan de orde de inschrijving KvK);
  • het uittreksel van de Kamer van Koophandel (zie hier) niet ouder is dan 3 maanden (indien je ingeschreven bent bij de KvK);
  • bij een aanvraag vanaf €50.000 de laatste jaarrekening wordt geüpload;
  • bij een samenwerkingsverband de ondertekende samenwerkingsovereenkomst (zie hier) wordt geüpload.
We raden je aan om ter voorbereiding op je aanvraag de informatie op onze website en de regeling (paragraaf 6 van de subsidieregeling hedendaagse cultuur) goed door te lezen. Neem bij vragen contact met ons op.

De totale doorlooptijd, van uploaden aanvraag tot ontvangst beschikking, is circa 12 weken. Bekijk ook de handige infographic, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

De hiernavolgende uploadtermijn is 8 t/m 14 oktober, mits het budget toereikend is.

meer informatie en een aanvraag uploaden

advies

Heb je behoefte aan advies of zou je gewoon eens met iemand willen sparren over je plan? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee. Tip: klop wel tijdig bij ons aan! Let op: wegens de vakantieperiode zijn veel van onze adviseurs in juli en augustus wat minder goed bereikbaar dan gebruikelijk.

impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de drie financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Marit Oosterom