terug naar nieuwsoverzicht

nieuw budget voor impulsgeldenprogramma 2019

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector kunnen ook volgend jaar een beroep doen op de impulsgelden. Daarvoor is ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de Brabantse culturele sector (professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie) en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit vier financieringsinstrumenten: de subsidie impulsgelden (€1.924.017), de kennisvoucher (€100.000), crowdfunding (€100.000) en de Brabantse cultuurlening (€100.000). Het gaat om financiering met een blijvend effect, geen eenmalige projectsubsidie.

wijzigingen

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regeling.
  • Het aan te vragen bedrag wordt gemaximaliseerd: aanvragers kunnen maximaal €124.999,- aanvragen. Bij grote aanvragen vanaf €50.000,- wordt nog steeds gevraagd om een ondernemingsplan van maximaal 10 A4; bij kleinere aanvragen t/m €49.999 wordt een projectplan van maximaal 4 A4 ingediend.
  • De beoordelingsprocedure wordt vereenvoudigd: de jury wordt een adviescommissie. Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een Adviescommissie in wisselende samenstelling de aanvragen beoordeelt. Dit resulteert in een advies: positief of negatief. Deze adviezen vormen dan de basis voor de subsidiebesluiten. Het gesprek tussen aanvrager en Adviescommissie waarbij de aanvrager zijn/haar plan nader kan toelichten (voorheen “pitch voor de jury” genoemd) zal blijven bestaan.

openstelling

Vanaf 7 januari 2019 kunnen er weer aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse cultuurlening worden ingediend. Een aanvraag voor subsidie impulsgelden kan worden ingediend gedurende een van de drie indientermijnen: 14 t/m 20 januari, 29 april t/m 5 mei en 23 t/m 29 september. Bij de eerste indientermijn vinden in de laatste twee weken van februari de gesprekken met de Adviescommissie plaats.

meer weten over de werkwijze?

advies Kunstloc Brabant

Ben je een aanvraag aan het voorbereiden? En heb je behoefte aan advies of zou je gewoon eens met iemand willen sparren over je plan? Leg je plan voor aan een van onze adviseurs. We denken graag met je mee!

impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

meer info over het impulsgeldenprogramma?