terug naar nieuwsoverzicht

nieuw budget beschikbaar voor impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen ook dit jaar een beroep doen op de impulsgelden. Daarvoor is ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Het impulsgeldenprogramma bestaat uit drie financieringsinstrumenten: de subsidie impulsgelden, de kennisvoucher en crowdfunding. In oktober 2017 werd het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma bereikt. Vanaf 12 maart 2018 kunnen er weer aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Aanvragen voor crowdfunding en kennisvouchers kunnen nu al worden ingediend.

wijzigingen

Na evaluatie is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling:

aangepaste criteria
Om beter inzichtelijk te maken waaraan een aanvraag voor subsidie impulsgelden en een kennisvoucher moet voldoen, zijn de criteria aangepast. Dit biedt aanvragers duidelijke kaders bij het opstellen van hun aanvraag.

uploadtermijnen
Bij de subsidie impulsgelden werken we voortaan met vaste uploadtermijnen van één week. In praktijk betekent dit dat er in 2018 vier momenten zijn waarop aanvragers hun aanvraag digitaal kunnen aanmelden. Aan iedere uploadtermijn zijn vaste pitchdagen verbonden. Dit biedt aanvragers meer duidelijkheid over de data waarmee ze rekening moeten houden.

ondernemingsplan
Bij subsidieaanvragen van €50.000,- of meer wordt gevraagd om een ondernemingsplan toegespitst op het project waarvoor financiering wordt gezocht. Daarmee krijgen aanvragers de kans om hun project uitgebreider te onderbouwen.

impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn voor de periode 2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. bkkc is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling, in nauwe samenwerking met Kunstbalie.

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?