terug naar nieuwsoverzicht

Provincie Brabant investeert in cultureel talent met TalentHub Brabant

De provincie Noord-Brabant investeert tot 2020 drie miljoen euro in talentontwikkeling, via de TalentenHub Brabant. De bijbehorende regeling wordt komende maandag, 15 januari, opengesteld. TalentHub Brabant wordt gestart omdat talenten cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling, de vernieuwing en de bevordering van kunst en cultuur, maar ook voor andere sectoren en domeinen zoals zorg, welzijn en wetenschap. bkkc coördineert het overkoepelende programma en heeft een inhoudelijke adviestaak binnen de regeling.

(bron: www.brabant.nl)

Talenten zorgen voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat. Investeren in talenten draagt bij aan de kwaliteit van het leven van de Brabanders, het woon- en werkklimaat en het, versterkt het imago en de kwaliteit van kunst- en culturele sector, de provincie en de steden. Op korte termijn wordt aan Provinciale Staten een voorstel voorgelegd voor nog een miljoen extra voor de TalentHub, zodat tot 2020 vier miljoen beschikbaar is.

over talenthub brabant

Toen enige jaren geleden de rijksbijdrage voor productiehuizen wegviel, gingen de provincie, brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en het culturele veld op zoek naar een eigentijds initiatief. Dat is gevonden in de TalentHub.
Binnen deze werkwijze staat het talent centraal. Om deze persoon (of dit gezelschap) heen, wordt een netwerk gevormd met daarin vertegenwoordigers uit artistieke, zakelijke en productionele hoek. De TalentHub is zelf verantwoordelijk voor het vinden en scouten van talent, en het ontwikkelen en coachen ervan.
 
Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & cultuur): “We omringen onze talenten met onder meer makers, podia, evenementen en producenten, maar ook met anders disciplines zoals het onderwijs en bedrijfsleven. Juist door deze brede samenwerking, de ‘Hub’, is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het talent. Ieder stelt zijn kennis, faciliteiten, netwerk en productiemiddelen ter beschikking voor de geselecteerde talenten. Voor de gezamenlijke ondersteuning op basis van een op maat gemaakt ontwikkelplan kan met deze regeling subsidie worden aangevraagd. Zo werken we actief mee aan een nieuwe generatie cultuurmakers, die creatief én ondernemend zijn.” 

ambitieus ontwikkelprogramma

Het programma TalentHub Brabant 2017-2020 is door bkkc, in samenwerking met de provincie en het veld, ontwikkeld en wordt ook door bkkc uitgevoerd. Het doel is primair talentontwikkeling volgens de werkwijze TalentHub Brabant, met uiteindelijk de ambitie om Brabant met een doorontwikkelde multi- en interdisciplinaire werkwijze in 2021 op de (inter)nationale kaart zetten als de regio voor talentontwikkeling. bkkc coördineert het overkoepelende programma en heeft een inhoudelijke adviestaak binnen de regeling.

Grote interesse

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de landelijke fondsen volgen het programma TalentHub Brabant met grote interesse. Die landelijke waardering blijkt ook uit de toekenning van het Fonds Podiumkunsten voor PLAN Talentontwikkeling Brabant, een samenwerkingsverband dat al wat langer als TalentHub functioneert.

Meer informatie en vragen over de regeling? Neem contact op met Bureau Subsidies van de provincie Brabant

Meer weten over het programma TalentHub Brabant 2017-2020? Neem contact op met Iduna van de Ven

013 - 7508445i.vandeven@bkkc.nl