terug naar nieuwsoverzicht

spiegelbeeld op mestmag.nl

In juni stappen we uit de schaduw en gaan we vol in het licht staan. Kijken we goed naar onszelf, durven we te reflecteren en schoonheid te etaleren. Hechten we waarde aan zowel het origineel als de kopie en aanschouwen we om niet alleen te kijken, maar ook werkelijk te zien. Verwonderen we ons over de weerspiegeling van de lucht in een wateroppervlak en vergelijken we appels met appels. Want in juni staat Mestmag.nl geheel in het teken van het thema ‘Spiegelbeeld’.

De themamaand wordt afgetrapt door Nele Vandeneede. Daarnaast lees je in juni over de rol en toegevoegde waarde van dans op de werkvloer en delen ze interviews met lokale coördinatoren op het vlak van amateurkunst die zich hard maken om amateurkunst een podium te geven. Ze schrijven een reportage over Night of the Nerds op 5 juni as., waar vo en (v)mbo leerlingen zich onderdompelen in de wereld van innovatie, techniek en creativiteit. Ook reflecteren ze op hoe het Buurtcultuurfonds het realiseren van ideeën die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven stimuleert. Ze brengen kunstwerken met spiegels in Brabant in beeld en ze staan stil bij de rol van storytelling in relatie tot de impact van taalhuizen. En natuurlijk vind je ook weer rubrieken als de Instafette, Nieuwe Gezichten en de winactie die ook compleet in het teken van het thema #spiegelbeeld staan.

bkkc & mestmag.nl

bkkc is partner van Mestmag.nl. We maken het mede mogelijk. Mestmag.nl is dé community voor cultuur in Noord-Brabant. Het laat de beste, mooiste, meest inspirerende en innovatieve kunst en cultuur in Brabant zien. Mensen die in de kunst- en cultuursector werken blijven door het volgen van Mestmag.nl op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten in de sector. Dat vinden we belangrijk. De andere partners van Mestmag.nl zijn KunstbalieBrabant C en Cubiss.

volg mestmag.nl

Mestmag.nl heeft inmiddels meer dan 15.000 volgers. Wekelijks verschijnen er op Mestmag.nl nieuwe artikelen. En je kunt Mestmag.nl volgen op FacebookLinkedInTwitter en Instagram. Wil je iedere maand de aftrap van het nieuwe thema meemaken? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief.