terug naar nieuwsoverzicht

terugblik op 2017

Een aanpak om voedselverspilling te verminderen? Innovatieve ideeën voor de energietransitie of voor een helende omgeving? Dit zijn vraagstukken waarbij standaard een kunstenaar of creatief ondernemer aan tafel moet zitten, vinden wij. Daarom verbonden we in 2017 de creatieve sector - net als voorgaande jaren - met de maatschappij daaromheen. Daarnaast versterkten we de Brabantse culturele sector met advies over ondernemerschap, faciliteerden we kennisdeling en dialoog en waren we penvoerder van het impulsgeldenprogramma.

versterken

Het meerjarenplan 2017 - 2020 van bkkc bestaat uit twee programmalijnen. In onze programmalijn ‘versterken’ is veel aandacht voor cultureel ondernemerschap en voor de (optimale) balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen. Kwetsbare onderdelen in de Brabantse cultuursector staan centraal: we bieden onder meer instrumenten waarmee we makers, ondernemers en organisaties helpen hun doelen te bereiken. Zo ontwikkelden we in 2017 een bedrijfsscan cultureel ondernemerschap, startten we met een samenwerking tussen verschillende Brabantse festivals, zetten we ons in voor Talenthub Brabant, voerden we adviesgesprekken en organiseerden we de derde editie van summer school.

verbinden

Voor deze programmalijn definieerden we vier aandachtsgebieden: Opdrachtgeverschap, Ruimte & Economie, Landschap & Natuur en Zorg & Gezondheid. bkkc verbindt de culturele sector aan partijen uit deze aandachtsgebieden. In 2017 onderzochten we nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de kunstsector, begonnen we met de ideeënprijsvraag Energy meets the Arts, vierden we het tienjarig bestaan van Landkunst en werkten we mee aan een landelijk onderzoek over Kunst en Positieve Gezondheid.

impulsgelden

Op 7 februari 2017 stelden Gedeputeerde Staten de vernieuwde impulsgeldenregeling vast. Het doel van het impulsgeldenprogramma bleef hetzelfde als in de jaren daarvoor: duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Eind 2017 evalueerden we de nieuwe regeling zodat we de impulsgelden voor 2018 op specifieke punten verder konden aanscherpen.
 

Het jaarverslag van bkkc lees je online. Dit is ons laatste jaarverslag onder de oude naam - op 1 juni 2018 fuseerden we met Kunstbalie en gaan we samen verder als Kunstloc Brabant.