terug naar nieuwsoverzicht

makersregeling gaat van start

Om individuele makers van kunst en cultuur te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de productie en presentatie van hun werk, start de provincie Noord-Brabant een zogenaamde “makersregeling”. bkkc voert de regeling uit.

Daarmee sluit de provincie aan bij soortgelijke regelingen die steden als Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven al kennen. Bovendien maakt de provincie het voor andere Brabantse gemeenten aantrekkelijk eveneens een dergelijke voorziening voor makers te treffen.

aanvraag makersregeling indienen

matching

Met deze makersregeling bevestigt de provincie Noord-Brabant dat individuele makers van kunst en cultuur een waardevol onderdeel van de culturele infrastructuur in Brabant zijn. De provincie ‘matched’ dan deze makersregeling met maximaal 50 procent van het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt, tot een maximum van 50.000 euro. Voor 2018 en voor 2019 is ieder jaar 336.000 euro voor matching beschikbaar.
 
Diverse gemeenten, zoals Breda, Eindhoven, Tilburg en Boxtel, hebben al een makersregeling. Zij kunnen vanuit die regeling een verzoek doen tot matching, waarmee uiteindelijk een groter aantal makers ondersteund kan worden. bkkc gaat gemeenten die ook een makersregeling willen, ondersteunen met een modelreglement en aanvullende informatie.

Prachtige projecten

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur): “We erkennen als provincie de rol van individuele makers van kunst en cultuur in de Brabantse culturele infrastructuur. Daarom is daar ook aandacht voor in bijvoorbeeld de impulsgeldenregeling. Het gaat hier vaak om prachtige projecten die louter door gebrek aan financiële middelen niet van de grond komen. Ik ben daarom blij dat we met deze regeling daar een flinke plus bovenop zetten. Als gemeenten deze makers willen ondersteunen kunnen ze er op rekenen dat de provincie hier aan bijdraagt.”
 
aanvraag makersregeling indienen

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Luc Begas

013 - 7508433l.begas@bkkc.nl

op zoek naar financiering van jouw project? bkkc helpt je daarbij