terug naar nieuwsoverzicht

brabant steunt startende cultuurmakers

De provincie Noord Brabant ondersteunt wederom startende cultuurmakers die zich een plek willen verwerven in de culturele basis infrastructuur (BIS). Daartoe wordt de derde paragraaf van de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur van de provincie op 3 mei voor een tweede termijn van twee jaar opengesteld. Voor deze paragraaf is 500.000 euro beschikbaar.

Dansvoorstelling van Jelena Kostic, een van de makers die in 2017 werd gehonoreerd binnen de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur van de Provincie Noord-Brabant. Fotograaf: Nikola Kostic

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Met deze regeling bieden we starters de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen en zo een eigen professionele praktijk op te bouwen. We bieden een regeling met een looptijd van twee jaar. Daarmee sluiten we aan op de situatie van starters waarvoor een meerjarige periode doorgaans met nog veel onzekerheden is omgeven. Bovendien houden we zo zelf de ruimte om op nieuwe ontwikkelingen en aanwas te reageren." In 2016 werd voor het eerst geld beschikbaar gesteld voor deze paragraaf, dit is de tweede ronde.
 
De Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur kent drie paragrafen voor de meerjarige (2017-2020) ondersteuning van de culturele professionele basisinfrastructuur. Elk van deze paragrafen heeft een eigen doel; samen zorgen ze voor een stevige infrastructuur binnen de professionele kunsten die zich kenmerkt door een grote landelijke zichtbaarheid, een sterke regionale ontwikkeling én een gegarandeerde aanwas en toekomstbestendigheid. 
 
Paragraaf 3 richt zich op starters en nieuwe aanwas en voorziet in subsidieverlening aan organisaties op het gebied van ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten voor de toekomstige infrastructuur.

Ambitie 

Swinkels: “Het culturele aanbod in Brabant is divers, groeit en wint aan kwaliteit. De basis is echter nog kwetsbaar. Omdat we een toekomstbestendige culturele sector willen, de ambitie hebben om regionaal, landelijk en internationaal meer zichtbaar te zijn en onze regelingen willen openstellen voor alle vormen van kunst, blijven extra investeringen nodig. Ook van de provincie.”

Aanvragen kunnen vanaf 3 mei worden ingediend. Meer informatie en een link naar de regeling vind je op de website van de provincie.