terug naar nieuwsoverzicht

Waarde van cultuur 2018: een kennisproeftuin

Het PON, bkkc, Telos en de Boekmanstichting brengen in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants en in opdracht van de provincie Noord-Brabant bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar. Onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. Deze publicatie bevat feiten en cijfers die geografische vergelijkingen maken, vergelijkingen in de tijd of een startpunt bieden – het is de bedoeling dat dit onderzoek iedere twee jaar herhaald wordt. Een project als dit is uniek in Nederland. Op 18 juni wordt het rapport Waarde van cultuur 2018 in Tilburg gepresenteerd.

Specifieke kenmerken van de regio

Om te weten hoe ingespeeld kan worden op de specifieke kenmerken van een regio, door bijvoorbeeld beleidsmakers of medewerkers van culturele organisaties en instellingen, is het van belang te weten wat die regio kenmerkt. Met het verschijnen van dit eerste onderzoeksrapport Waarde van cultuur, dat tegelijkertijd een toestandsmonitor is, hebben beleidsmakers en cultuurwerkers veel van deze specifieke gegevens in handen. Ze weten bijvoorbeeld dat Brabanders de laatste jaren meer geld willen besteden aan cultuurbezoek en dat ze het cultuuraanbod in Brabant ook meer zijn gaan waarderen. Ze weten dat de bezoekersaantallen en de eigen inkomsten bij de Brabantse culturele instellingen licht zijn gestegen tussen 2013 en 2016. Bovendien weten ze dat voor makers een goede culturele infrastructuur niet alleen betekent dat er voldoende goede en goedkope fysieke werk- en ontmoetingsplekken zijn, maar ook dat er collega-makers en bestuurders van instellingen en gemeenten op elkaar betrokken zijn en voor elkaar opkomen. En dit is nog niet eens een handvol conclusies uit het rapport.
 

Nieuwe manieren van onderzoek

Bij een rondgang van de Boekmanstichting langs verschillende regio’s, bleek dat met bestaand onderzoek veel voor de regio belangrijke thema’s niet onderzocht konden worden. Op basis van deze zogenaamde ‘wensindicatoren’ hebben Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants een pilotonderzoek in de B5 gedaan. Met behulp van big data keken ze bijvoorbeeld ook naar niet gesubsidieerde podia en andere presentatieplekken. Door focusgroepgesprekken met makers leerden ze veel over de infrastructuur in een stad en door heel diep in de gemeentelijke begrotingen te duiken, weten we meer over de post cultuur op die begrotingen.
 

Presentatie

Op maandag 18 juni presenteren Het PON, bkkc, Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants het rapport tijdens een symposium in de NWE Vorst in Tilburg. Onderzoekers en samenstellers gaan in op de resultaten uit zowel de pilot als de bijeengebrachte onderzoeken. Er is een keynotelezing, een panelgesprek en een aantal talenten die deel uitmaken van de sector die onderzocht is zullen zich tijdens entr’actes aan het publiek presenteren.

Klik hier om je aan te melden voor het symposium op 18 juni

meer informatie of vragen? neem contact op met jenneke harings

013 7508413j.harings@bkkc.nl