terug naar nieuwsoverzicht

subsidiebudget crowdfunding 2018 volledig toegezegd

Het budget voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is volledig toegezegd. Dit betekent het volgende: als alle projecten waar wij onze financiële steun aan hebben toegezegd binnenkort slagen, is het subsidieplafond bereikt. Hierdoor kunnen we momenteel geen nieuwe toezeggingen doen. In 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma.

Foto: crowdfunding expo ‘Go Fund Yourself!’ door Monique van de Wijdeven

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt Brabantse makers en culturele organisaties bij hun crowdfunding. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bijdrage van 30% van het streefbedrag uit de impulsgelden te ontvangen als het project er zelf in slaagt de andere 70% via crowdfunding binnen te halen.

advies over crowdfunding blijft beschikbaar

Hoewel er op dit moment geen budget meer is om nieuwe financiële toezeggingen aan crowdfunding-projecten te kunnen doen, blijft Kunstloc de komende periode nog wel gewoon advies geven over het starten van een crowdfunding. Ook als je pas in 2019 met een crowdfunding zou willen starten, is het zinvol om nu al met ons in contact te treden om advies op maat te krijgen.

succesvolle crowdfunding-campagnes

Er zijn dit jaar veel succesvolle Brabantse crowdfunding-campages ondersteund vanuit de impulsgelden. Het gaat hierbij om heel uiteenlopende projecten, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten en verspreid over diverse disciplines.In totaal gingen er in 2018 43 projecten online, waarvan er tot nu toe 34 zijn geslaagd en 5 op dit moment nog lopen. De 34 geslaagde campagnes haalden samen ruim €393.000 op. Makers en culturele organisaties zetten crowdfunding echter niet alleen in voor het financieren van hun project, maar ook om draagvlak en zichtbaarheid te generen bij het publiek.

benieuwd naar de geslaagde crowdfunding-projecten?

impulsgeldenprogramma

Crowdfunding is één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Meer informatie over crowdfunding?

Meer weten over crowdfunding? neem contact op met Sam Branten