terug naar nieuwsoverzicht

toekenningen derde uploadtermijn impulsgelden 2018

Dit najaar zijn er weer dertien projecten binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. Tijdens de derde uploadtermijn voor de subsidie impulsgelden werden er maar liefst 33 aanvragen geüpload. In de week van 1 oktober vonden vervolgens de pitches voor de onafhankelijke jury plaats. Dat resulteerde in 13 positieve juryadviezen. Deze aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. In totaal is er ruim 6,4 ton besteed aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem! Het zijn de laatste projecten voor dit jaar, want het subsidieplafond is nu bereikt. Voor het jaar 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma.

Blind Walls Gallery - "Mantra" (locatie: Tuinzigtlaan, Breda), foto door Edwin Wiekens

uiteenlopende projecten

De gehonoreerde aanvragen impulsgelden tonen opnieuw heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten, verspreid over de diverse disciplines en combinaties daarvan. Er worden verbindingen gelegd met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu. De impulsgelden zijn er ook voor individuele makers. Onder de dertien gehonoreerde aanvragen, zijn er vijf individuele makers: Matthijs Bosman, Lisanne van Hek, Katja Grässli & Claudia den Boer (MoveToMeet), Niels Duffhues (Zwarte Vleugels) en Joost van Wijmen (ENCOUNTER).
 
 “Het is goed dat er binnen het impulsgeldenprogramma tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden voor makers”, aldus de Adviescommissie Impulsgelden.

Een greep uit de gehonoreerde subsidieaanvragen:

Sannety | Lisanne van Hek
Lisanne (Sanne) van Hek, gevestigd in Eindhoven ontvangt een impulsbijdrage om de doorstart in haar muzikale carrière substantieel vorm te geven. Van Hek was een upcoming name in de internationale de jazz- en impro-scene. Na een aantal jaar afwezig te zijn geweest wil Van Hek zich opnieuw muzikaal laten gelden. Niet als trompettist, maar met een elektronische set en met multidisciplinaire projecten. De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling op artistiek en zakelijk vlak. Hierdoor kan Lisanne van Hek haar muzikale beroepspraktijk naar een hoger plan tillen en een stevig fundament leggen voor de toekomst. Dat is een belangrijk element van het impulsgeldenprogramma: dat er projecten mogelijk worden gemaakt waarmee makers en culturele instellingen groter zakelijk en/of artistiek succes behalen op de lange termijn.

Ontwikkeling Capella Brabant
Capella Brabant is een ambitieus amateurkoor dat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering. De belangstelling van het publiek voor en de deelname aan klassieke koorzang van amateurgezelschappen neemt af. Capella Brabant wilt deze negatieve spiraal te doorbreken. De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Capella Brabant: het starten van nieuwe samenwerkingsprojecten en bestendigen van bestaande relaties, het opzetten van een aspirantenkoor, het creëren grotere naamsbekendheid en meer publiek. In 2020 hebben zij de ambitie om de beoogde groei te kunnen borgen in de meerjarensubsidie amateurkunst van de provincie Noord-Brabant.

Kunst aan de Groene Corridor | Gemeente Oirschot
Gemeente Oirschot, Gemeente Eindhoven en Brabants Landschap zijn samen met organisaties, ondernemers en bedrijven die gevestigd zijn aan of nabij de Groene Corridor volop bezig om de 14 kilometer lange stad-land verbinding te ontwikkelen en verfraaien. Mede door middel van kunst, want kunst is een krachtige vorm van gebiedsmarketing- en branding, een instrument tot storytelling en een manier om publiek te betrekken bij de (eigen) leef- en verblijfsomgeving. In co-creatie met de gebruikers van het plangebied en door middel van ‘design thinking’ worden diverse kunsttoepassingen geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een grote mate van interdisciplinariteit en draagvlak. Bijzonder aan dit project is dat uiteenlopende partijen gezamenlijk aan de slag zijn om kunst in het publieke domein een belangrijke rol te laten spelen bij verbetering van omgevingskwaliteit in hun regio. Dat dit wordt nagestreefd door partijen uit de niet-culturele sector is gelet op het stimuleren van opdrachtgeverschap aan de cultuursector van evident belang.

Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Blind Walls Gallery” is een project van Graphic Matters, bekend van het tweejaarlijkse Bredase festival. Door muurschilderingen worden de verhalen van de stad Breda permanent zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Via de website, app of tijdens rondleidingen met een gids ontdekken bewoners, bezoekers en bewonderaars van street art allerlei verhalen. Het project, dat ook wordt ondersteund door de gemeente, verspreidt zich als een olievlek over de stad. Steeds vaker nemen bewoners, woningbouwcorporaties en gebiedsontwikkelaars het initiatief tot samenwerking. De muurschilderingen verbinden verschillende mensen en partijen met elkaar. En er zijn bijkomende opbrengsten op het gebied van sociale cohesie, toeristische aantrekkingskracht, lokale trots, media aandacht, afname van zwerfvuil in de omgeving en de ontsluiting van immaterieel erfgoed. De komende twee jaar wordt een krachtige impuls gegeven aan Blind Walls Gallery.

ENCOUNTER | Joost van Wijmen
Kostuumontwerper en vormgever Joost van Wijmen manifesteert zich steeds meer als initiërend maker, designer, onderzoeker en kunstenaar. ENCOUNTER is een doorlopend praktijkgericht performatief onderzoeks- en kunstproject in de vorm van geënsceneerde ontmoetingen tussen mensen. Het project levert nieuwe artistieke producten en projecten op die in andere sectoren ingezet kunnen worden om maatschappelijke vragen of problemen bespreekbaar te maken. Dat genereert voor initiator Joost van Wijmen zowel nieuwe content als een nieuwe markt. Om dit concept door te kunnen ontwikkelen en in praktijk te vervolmaken, het nieuwe partnernetwerk te bestendigen en de benodigde organisatiestructuur goed neer te kunnen zetten ontvangt de maker een impulsbijdrage voor een periode van twee jaar. Partners zijn onder andere het Van Abbemuseum en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), (zorg)instellingen en bedrijven.

bekijk meer gehonoreerde projecten

ruim €640.000 toegekend

In totaal is er na de derde uploadtermijn van dit jaar €644.709 uit het impulsgeldenprogramma toegekend aan de volgende projecten: De Fabriek, Superland (Matthijs Bosman), Kunst aan de Groene Corridor (Gemeente Oirschot), Capella Brabant, Sannety (Lisanne van Hek), Grafisch Atelier Den Bosch, Kings of Colors Festival, MoveToMeet, Zwarte Vleugels (Niels Duffhues), New Dutch Cultural Activities (New Dutch Connections), ENCOUNTER (Joost van Wijmen), Nationaal Monument Kamp Vught, Blind Wals Gallery (Graphic Matters).

kennisvoucher en crowdfunding

Daarnaast ontvingen de afgelopen maanden Urban Matterz, Monique Broekman, Juul Rameau, Stg. wedowe, Richard van Kruysdijk, Kristel van Issum, Ecodorp Boekel, Theatergroep Trots (Jesse van den Elsen) en Kempenmuseum De Acht Zaligheden een bijdrage voor een kennisvouchertraject. Kennisvouchertrajecten zijn bedoeld voor het structureel versterken van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Tot slot kunnen we melden dat crowdfunding-projecten Dromen (Stg. Muziek Nu), Radio Brugwachter (Stg. Brugwachtershuisjes), Lang & Gelukkig (Stg. Nogalwiedus), Oprichting Kunstbedrijf (Davy Saarloos), The world that could be (Marjan van der Heijden), Expositie Goeikes – Helmonders in Beeld (Stg. Goeikes), Opleiding Royal Academy of Music Londen (Ezra van Nassauw), Oyster 1942 (Arjan Senden), Heruitgave Design Works (Social Label), Land van suiker en benzine (Arnoud Rigter), Het Licht & Het Duister (Ingrid Simons), Sexual Healing (Nienke Helder), De Tweedoek (Vij5) en Piano voor BMT (Baronie MuziekTheater) succesvol het streefbedrag hebben gehaald, en daarom een bijdrage (30% van het streefbedrag) krijgen uit het impulsgeldenprogramma.

Alle aanvragen zijn openbaar en terug te vinden in het overzicht van alle aanvragen.

meer informatie over het impulsgeldenprogramam?