terug naar nieuwsoverzicht

Documentatie beeldende kunstenaars Noord-Brabant aangeboden

Kunstloc Brabant heeft een omvangrijke collectie knipseldocumentatie (artikelen en overdrukken uit kranten en tijdschriften) van beeldend kunstenaars uit Noord-Brabant. Deze is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw verzameld door de NBKS, een van de fusiepartners van het brabants kenniscentrum kunst en cultuur.  Deze documentatie wil Kunstloc graag aanbieden aan de betreffende kunstenaars.
 

Met het oog op de verhuizing naar de Lochal van Kunstloc Brabant, en het gegeven dat zo’n archief niet tot de  taakstelling van Kunstloc behoort, biedt Kunstloc dit archief met talrijke dossiers graag aan de Brabantse kunstenaars aan. Let wel, het gaat hier om substantiële dossiers, dus niet een mapje met enkele knipsels.  Als je geïnteresseerd bent, neem dan per mail contact met  Ton van der Linden, (ton.vanderlinden@kunstlocbrabant.nl). Hij checkt dan of je documentatie tot dit archief behoort. Is dat het geval, dan kun je de documentatie, tijdens kantooruren, afhalen bij de balie van Kunstloc aan de Spoorlaan, Tilburg.  Dit is tot eind oktober mogelijk.