terug naar nieuwsoverzicht

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Als voorbereiding op het nationaal cultuurbeleid heeft het ministerie van OCW samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang. 

In de provincie Noord-Brabant pronken we graag met onze kunst en cultuur. Logisch, want met zoveel kunstzinnige initiatieven, zowel op amateur- als professionele basis en met een scherp oog voor talentontwikkeling, valt er in Brabant veel te genieten. En jij krijgt nu de kans om rechtstreeks invloed uit te oefenen op het toekomstig cultuurbeleid.

Samen met de sector

Bij het opstellen van het regioprofiel wil Brabant Stad de Brabantse cultuursector nauw betrekken; makers van kunst, werkplaatsen, podia en andere culturele organisaties. Deze partijen verzorgen straks immers de concrete invulling van deze plannen. Op die manier ontstaat daadwerkelijk een breed gedragen profiel, dat op 1 november 2018 naar het ministerie van OCW kan.

Bijeenkomst regioprofiel BrabantStad

Op donderdag 20 september aanstaande van 13:00 tot 16:00 uur vindt er een bijeenkomst plaats om in een open gesprek over het regioprofiel te praten met elkaar bij het Designhuis, Stadhuisplein 3 te Eindhoven.

Aanmelden kan via regioprofiel@cultuureindhoven.nl. Deelnemers ontvangen voor de bijeenkomst, aan het begin van de week van 17 september, per e-mail de concepttekst van het regioprofiel.

Meer informatie over het regioprofiel?