terug naar nieuwsoverzicht

subsidieplafond impulsgelden 2018 in zicht

Het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is in zicht. Naar verwachting wordt na afloop van de derde ronde het subsidieplafond voor 2018 bereikt en is er voor de laatste ronde geen budget meer beschikbaar. Er is dan ruim 1,9 miljoen besteed aan culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. In 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma.

Afbeelding: Het Brabant Menu

UPDATE 31-10-2018: het subsidieplafond is definitief bereikt.

Bij de subsidie impulsgelden hanteren we vaste “uploadtermijnen” van één week. In praktijk betekent dit dat er in 2018 vier momenten zijn waarop aanvragen digitaal kunnen worden aangemeld - tenzij het subsidieplafond onverhoopt dus eerder wordt bereikt.

veel aanvragen

Er is dit jaar opnieuw een groot beroep gedaan op de impulsgelden. Tijdens de eerste drie uploadtermijnen werden er maar liefst 109 subsidieaanvragen aangemeld voor een totaal aangevraagd bedrag van ruim 5,8 miljoen. Tot nu toe zijn er dit jaar 20 aanvragen gehonoreerd voor ruim 1,3 miljoen. De aanvragen uit de derde uploadtermijn moeten nog beoordeeld worden. De pitches voor de externe jury vinden plaats in de week van 1 oktober en zijn publiekelijk toegankelijk.

subsidieplafond in zicht

Gelet op het resterende impulsgeldenbudget voor 2018 en het aantal aanvragers dat naar aanleiding van de derde uploadtermijn op korte termijn gaat pitchen voor de externe jury, is de verwachting dat er voor de vierde en laatste uploadtermijn in dit jaar geen budget meer beschikbaar is.

Er is dan ruim 2 miljoen besteed aan culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De reeds gehonoreerde aanvragen impulsgelden tonen – net als in voorgaande jaren – heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten, verspreid over de diverse disciplines alsook combinaties daarvan.

benieuwd naar de gehonoreerde aanvragen?

2019

Voor het jaar 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de openstelling van de regeling in 2019. De adviseurs van Kunstloc Brabant blijven gewoon bereikbaar voor advies.

Let op! Voor kennisvoucheraanvragen en crowdfunding-projecten is nog wel budget beschikbaar.

impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?