terug naar projectoverzicht

AIR netwerk Brabant | witte rook

project - impulsgelden

Een kleine groep van artist-in-residencies (AIRs), VanGogh Artist in Residence, TAC Eindhoven, De Fabriek, Witte Rook, hebben het initiatief genomen om een netwerk op te zetten. Zij willen de unieke situatie in de provincie benutten door kennis, ervaring en netwerk te delen, daarmee de zichtbaarheid vergroten en de positie verbeteren van zowel deze organisaties als de betrokken kunstenaars.

Fotograaf: Tahné Kleijn

air netwerk brabant

Artist in Residence organisaties staan voor de research & development binnen de kunsten. AIR Netwerk Brabant brengt kunstenaars, organisaties en andere domeinen samen door de zichtbaarheid van de activiteiten
te vergroten, de ontmoeting tussen kunstenaars en instellingen te faciliteren en onderlinge kennis te delen. Hiermee wordt het verborgen kapitaal van het kunstenveld zichtbaar gemaakt als volwaardig onderdeel van een cultureel ecosysteem dat onlosmakelijk onderdeel is van stad, regio en provincie. De initiatiefnemers hebben een stuurgroep gevormd om voor een periode van twee jaar de basis te leggen voor een zelfregulerend netwerk van AIRs. Daarmee beogen zij een stevige positie in te nemen in de huidige infrastructuur en meer aansluiting te creëren op het kunstvakonderwijs en de aanwezige talentenhubs. De rol van de stuurgroep bestaat uit het begeleiden van het proces om tot een gezond en functioneel netwerk van AIRs in Noord-Brabant te komen. De leden van de stuurgroep nemen roulerend de rol van coördinator waar, nemen deel aan de verkenningsgesprekken, zetten eigen middelen in bij het organiseren van een samenhangend communicatiemodel en zullen dit evalueren.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury onderkent de belangrijke positie van AIR’s in de keten en onderschrijft het belang van meer zichtbaarheid en versterking van deze positie. De jury ziet dat dit gezamenlijke initiatief hieraan bijdraagt en is overtuigd van de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De jury acht de artistieke kwaliteit van het project geborgd door de positie van de betrokken partners in het culturele veld. Zij heeft sympathie voor de openheid van de vier initiatief nemende residenties naar elkaar alsook de open houding ten aanzien van andere, al dan niet tijdelijke initiatieven.

rol kunstloc brabant

Sinds 2014 jaagt Kunstloc Brabant samenwerking tussen AIRs in Brabant aan door middel van netwerkbijeenkomsten, onderzoek, een expositie en onlangs een werkconferentie. Dutch Culture/Transartists heeft zich hierbij aangesloten. De oprichting van een samenwerkingsverband in verenigingsvorm zoals de aanvragers willen gaan opzetten is uniek in Nederland.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/065

meer weten over dit project? neem contact op met atty bax

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?