terug naar projectoverzicht

Assumptie-Stichting Stadslandgoed Stapelen

project - impulsgelden

Het Kasteel Stapelen in Boxtel is al een eeuw lang in gebruik als klooster van de paters Assumptionisten. De Assumptie-stichting heeft het initiatief genomen om het tot nu toe nagenoeg gesloten kloosterpark om te vormen tot een openbaar landgoed waarin kunst een belangrijke rol speelt. Het project heeft een bijdrage ontvangen uit de impulsgelden.

Op dit moment verblijven er nog 10 paters in het kasteel. Het kasteel fungeert als klooster en als thuisbasis voor de Nederlandse Assumptionisten en is de bestuurslocatie van de Assumptie-stichting. Het is sinds 2008 de uitdrukkelijke wens van de Paters Assumptionisten om het park open te stellen voor publiek en het park een transitie te laten doormaken tot het Stadspark van de gemeenschap van Boxtel en de regio. De bijdrage uit de Impulsgelden wordt gebruikt om de integratie van kunst in de ontwikkeling van het nieuwe Stadslandgoed Stapelen te versterken en om als pilot een kunstproject te starten waarmee de toegankelijkheid van het gebied wordt gemarkeerd. Er wordt een brede samenwerking in dit project aangegaan en de grote groep samenwerkende partijen fungeert gezamenlijk als (nieuwe) opdrachtgever van dit project.
 

cultuurhistorische parel

Stadslandgoed Stapelen bevindt zich op de plek waar de Dommel het centrum van Boxtel in stroomt. Het kasteelpark wordt uitgebreid tot een stadslandgoed door 13 gebieden van 11 eigenaren samen te voegen tot één groot landgoed. Het park zal opnieuw worden ingericht als park waar stilte, religie, kunst, bomen en natuur de hoofdrol spelen. Door het koppelen van wandelroutes en het inbrengen van culturele elementen maken mensen kennis met deze verborgen cultuurhistorische parel aan de Dommel. De kunst en cultuur die wordt ingebracht brengt allure en beleving op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Daarnaast geven Kasteel Stapelen en de daarin woonachtige Paters Assumptionisten een extra dimensie aan de beleving van het park.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury en de ABC-commissie staan positief tegenover de plannen van de stuurgroep waarin kunst duurzaam wordt geïntegreerd in het bestemmingsplan voor dit gebied en acht de samenwerking met de betrokken partijen waardevol. Die samenwerking van zoveel partijen om het kasteelpark uit te breiden tot een stadslandgoed is voor de ABC-commissie de belangrijkste reden voor de toekenning van de bijdrage uit de impulsgelden. De plannen passen goed binnen de Kamer Omgevingskwaliteit waarin opdrachtgeverschap een belangrijke rol speelt. Het ontsluiten van het StadsLandgoed voor publiek en de kansen die dit initiatief biedt voor kunstenaars acht de commissie kansrijk en impulswaardig.

meer informatie

www.kasteelstapelen.nl

Lees het projectplan van de Assumptie-Stichting in het overzicht op onze website (nr. 199).

meer weten over dit project? neem contact op met Liesbeth Jans

013 - 7508424l.jans@bkkc.nl

hulp nodig bij jouw impulsgeldenaanvraag?