terug naar projectoverzicht

Age of Wonderland

project - beeldcultuur

Age of Wonderland (2015-2017) is een drie-jarig programma dat fungeert als een platform en incubator voor onderzoek en ontwikkeling van ideeën uit verschillende disciplines. Hierbij staat samenwerking centraal tussen jonge creatieve innovators uit de Hivos netwerken in Afrika, Azië en Latijns Amerika, de Nederlandse creatieve industrie en het netwerk van Baltan Laboratories in Eindhoven.

Om ideeën uit te wisselen, het debat uit te lokken en internationale belangstelling te genereren dient De Dutch Design Week als platform. Deze vindt plaats van 17 tot 25 oktober 2015.

Thema’s

Age of Wonderland heeft verschillende thema’s en streeft structurele en duurzame verandering na. Green & Fair Food is het thema van 2015 en staat in het teken van het voedselsysteem. Er is veel belangstelling voor de voedselproblematiek. Vanuit een aantal invalshoeken uit diverse wereldbeelden worden onderwerpen als voedselproductie, -consumptie en -distributie geanalyseerd. In 2016 gaat Age of Wonderland de rol en impact van big data belichten en richt zich op de voor- en nadelen van slimme technologie. De digitale bits en bytes zijn onze fysieke wereld binnen gedrongen en roepen fundamentele vragen op over de maatschappelijke, sociale, en economische gevolgen van deze technology-push. Wie de toekomst eigenlijk in handen heeft: De mens of de technologie?
In 2017, gedurende de ‘World Future Expo’ – een exponent van de Dutch Design Week – is het Age of Wonderland-programma tweeledig. Het eerste deel nodigt makers van over de hele wereld uit om zich te richten op het onderwerp urbanisatie. Het tweede deel laat highlights zien uit vorige Age of Wonderland edities.

Strategie

Door kunstenaars, hackers, activisten, denkers en doeners uit de hele wereld bijeen te brengen en hen te verbinden met lokale ontwerpers, onderzoeksinstituten, start-ups, de overheid en bedrijven in Nederland, legt het programma potentiële verbindingen.

Programmaonderdelen

Gedurende deze drie jaar zijn de programmaonderdelen:
* Jaarlijks incubator programma (1 week). Het verzorgt ontmoetingen, presentaties, discussie en excursies met de sleutelfiguren binnen de Nederlandse en Eindhovens Design- en High Tech industrie.
* Jaarlijkse onderzoeks-residenties en presentaties tijdens DDW (6 weken): geselecteerde talenten worden uitgenodigd voor een verblijf van zes weken om hun projecten te ontwikkelen.
* Follow ups: het Age of Wonderland team onderhoudt de nieuwe verbindingen en stelt ideeën veilig die tot stand gekomen zijn tussen de internationale deelnemers en de Eindhovense Gemeenschap.
* Kennisplatforms: de onderzoekstrajecten worden grondig gedocumenteerd door de deelnemers en door externe bloggers, schrijvers, fotografen en filmmakers.

De Dutch Design Week speelt ook hier een belangrijke rol in.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De externe jury en de ABC-commissie zijn te spreken over de gedrevenheid en zien de potentie van de
internationale uitwisseling. Tevens vinden zij de koppeling die gemaakt wordt interessant. Aandacht wordt gevraagd voor de financiële duurzaamheid van het project.
 
Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. 297
 

Meer weten over dit project? neem contact op met Atty Bax

013-7508448a.bax@bkkc.nl

hulp nodig bij jouw impulsgeldenaanvraag?