terug naar projectoverzicht

connecting generations in crossovers

project - impulsgelden

BioArt Laboratories speelt met haar hybride laboratorium een belangrijke rol in de creatieve ontwikkeling van toptalenten op het snijvlak van technologie, kunst & cultuur en design. Via de programmalijn Talent Pressure Cooker richt de talentontwikkeling van BioArt Laboratories zich voornamelijk op jonge talenten vanaf 16 jaar (t/m 35 jaar). Met dit project in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen wordt ook de volgende generatie toptalenten (8 t/m 16 jaar) hierbij betrokken.

bio-kunst gericht laboratorium

BioArt Laboratories is het enige specifiek op bio-kunst gerichte laboratorium in Zuid Nederland. Het laboratorium is een hybride tussen laboratorium (wetenschap) en traditioneel atelier (kunst). Er wordt gewerkt op het snijvlak van technologie, natuur, creativiteit en design.

creatieve ontwikkeling

BioArt Laboratories speelt een belangrijke rol in de creatieve ontwikkeling van toptalenten op dit gebied. De Talent Pressure Cooker is een talentontwikkelingstraject waarbij toptalenten (16 t/m 35 jaar) gebruik kunnen maken van het hybride laboratorium. Daarin hebben zij de toegang tot de nieuwste (bio)materialen, faciliteiten, werktechnieken, netwerken en ervaren medewerkers op het gebied van crossovers tussen verschillende domeinen en co-creatie. Op basis van de opgebouwde ervaringen met de Talent Pressure Cooker, gesprekken met het bedrijfsleven en diverse onderwijsinstellingen, heeft BioArt Laboratories geconstateerd dat er een groeiende behoefte is naar talenten van eigen ‘bodem’ waarbij de verbinding met regio Noord-Brabant sterk is. Jonge aspiranten tussen 8 en 16 jaar kunnen immers de volgende generatie toptalenten worden.

kweekvijver

BioArt Laboratories streeft ernaar om de kweekvijver te zijn die mogelijkheden van talentontwikkeling biedt aan deze toekomstige ‘Bright Talents’. Vanuit scholen is er in de afgelopen jaren veel vraag geweest naar bio-art. BioArt Laboratories wil dit nu structureel en georganiseerd aanpakken door crossover talenten in het onderwijs te cultiveren. Hiervoor wordt de samengewerkt met in samenwerking met de Internationale School Eindhoven, de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg en Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Met dit project kan BioArt Laboratories een lange leerlijn gaan waarborgen. Bovendien biedt dit project BioArt Laboratories mogelijkheden om haar netwerk op het gebied van cultuureducatie te verbreden en verduurzamen. Dit is van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem en sorteert bovendien ook op sociaal en economisch niveau effect.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/057.

advies

bkkc is al langer betrokken bij BioArt Laboratories. In 2015 heeft BioArt Laboratories een meerjarige bijdrage uit de impulsgelden ontvangen voor het project ‘BioArt Laboratories Future Proof’. Gezien sinds april 2017 het impulsgeldenprogramma ook is beschikbaar voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie heeft BioArt Laboratories advies bij bkkc gevraagd over een eventuele aanvraag. Er hebben toen twee adviesgesprekken plaatsgevonden: de eerste oriënterend en in het tweede gesprek werd de conceptaanvraag besproken.

meer weten over dit project? neem contact op met mirjam emmen

013 7508411m.emmen@bkkc.nl

zelf impulsgelden aanvragen?