terug naar projectoverzicht

een passende schakel

project -

Na de fusie van Stichting Beeldenstorm en Grafisch Atelier Daglicht per 1 januari 2017, zien beide werkplaatsen de noodzaak om de nieuwe organisatie naar een ‘next level’ te tillen. Het aanbrengen van een stevig fundament op de terreinen kennis en kunde, materialen en technieken en zichtbaarheid is van belang om in te kunnen spelen op de toenemende en veranderde vraag.

Stichting Beeldenstorm en Grafisch Atelier Daglicht zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. De fusie past bij de ambitie en de noodzaak van de beide werkplaatsen om zich breder te kunnen inzetten voor creatieve en artistieke makers, voor het onderwijs en voor makers in bedrijven. Er is namelijk sprake van een toenemende alsook veranderde vraag naar de inzet van de werkplaatsen van Beeldenstorm / Daglicht. Zo denkt de huidige generatie hybride maker niet meer in één materiaal of techniek, maar ze stellen hun beelden juist vanuit een diversiteit samen. Door het bijeenbrengen van diverse werkplaatsen onder één dak ontstaat de unieke mogelijkheid om cross-overs te maken tussen technieken en materialen.

Ook is er een toenemende vraag naar samenwerking met andere ‘Designlabs’ en opleidingen als Design Academy Eindhoven en SintLucas Boxtel. Het inspelen op deze toenemende en veranderende vraag stelt eisen aan de organisatie en faciliteiten van Beeldenstorm / Daglicht op het gebied van kennis en kunde, materialen en technieken en zichtbaarheid. Met ‘Een passende schakel’ kan Beeldenstorm / Daglicht hun organisatie professionaliseren en activiteiten doorontwikkelen.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Werkplaatsen zijn belangrijke schakels in de keten van makers, instellingen en podia en van groot belang voor een goede culturele infrastructuur. Beeldenstorm / Daglicht treedt op als verbinder in de keten van Brabantse werkplaatsen en is gericht op versterking van het netwerk en het zoeken naar zinvolle nieuwe samenwerkingsverbanden. Door meer samenwerking tussen ‘Designlabs’ kan Brabant zich profileren als de ‘place-to-be’ voor innovatief maken. Beeldenstorm / Daglicht ontvangt impulsgelden ten behoeve van de doorontwikkeling, professionalisering en kwaliteitsverbetering van de organisatie.

rol bkkc

In 2016 heeft Grafisch Atelier Daglicht via het Impulsgeldenprogramma een kennisvoucher verkregen. Gedurende dit traject werd ook gesproken over de kansen die een verdere vorm van samenwerking met Beeldenstorm zouden opleveren. Vervolgens zijn er verkennende gesprekken tussen beide organisaties en met gemeente Eindhoven gevoerd. Het resultaat was een fusie per 1 januari jl. en de verhuizing van Daglicht naar het NRE-terrein waar Beeldenstorm al gevestigd was. Beeldenstorm/Daglicht heeft toen met bkkc de mogelijkheden van een impulsgeldenaanvraag besproken en bkkc heeft hierin geadviseerd.

meer weten over dit project? neem contact op met mirjam emmen

013 7508411m.emmen@bkkc.nl

zelf impulsgelden aanvragen?