terug naar projectoverzicht

ENCOUNTER

project - impulsgelden

ENCOUNTER is een doorlopend praktijkgericht performatief onderzoeks- en kunstproject in de vorm van geënsceneerde ontmoetingen tussen mensen. Het project levert nieuwe artistieke producten en projecten op die in andere sectoren ingezet kunnen worden om maatschappelijke vragen of problemen bespreekbaar te maken. Dat genereert voor initiator Joost van Wijmen zowel nieuwe content als een nieuwe markt. Om dit concept door te kunnen ontwikkelen en in praktijk te vervolmaken, het nieuwe partnernetwerk te bestendigen en de benodigde organisatiestructuur goed neer te kunnen zetten ontvangt de maker een impulsbijdrage.

Foto: Denise Heins

Joost van Wijmen

Kostuumontwerper en vormgever Joost van Wijmen manifesteert zich steeds meer als initiërend maker, designer, onderzoeker en kunstenaar. In zijn werk als kostuumontwerper meet Joost lichamen op of past hij kostuums aan. Daarbij raakt hij anderen aan: dit intieme moment vormt het uitgangspunt van ENCOUNTER. Hierin staat de aanraking niet meer ten dienste van een toegepast ontwerpproces, maar is het het beginpunt van een analyse naar de relatie tussen mensen aan de hand van een fysieke ervaring. 

ENCOUNTER

Bij ENCOUNTER staat het ervaren van het lichaam en het lichaamsbewustzijn staan centraal. Voorbijgangers en publiek worden onderdeel van het onderzoek, wat het mogelijk maakt de fysieke ervaring te ondergaan, te bevragen en bespreken. Het draait om kwetsbaarheid, intimiteit, nabijheid, privacy, ‘de ander’ ontmoeten, deelnemen en gezien worden, het doorbreken van grenzen en (on)veiligheid.

ENCOUNTER bestaat uit een aantal deelprojecten met elk een andere vorm en een ander doel of doelgroep. Ze kunnen producten, diensten of een kunstwerk opleveren. Een fotoserie registreert bijvoorbeeld de intimiteit van de aanraking. Medewerkers van een zorginstelling ondergaan gezamenlijk een ENCOUNTER-sessie over ‘aanraken in de zorg’, of Joost geeft een performance-lecture over de methode ENCOUNTER op een internationale conferentie over kunst en onderzoek.

Van Wijmen krijgt een bijdrage voor een periode van twee jaar om een viertal nieuwe ENCOUNTERS te ontwikkelen, uit te voeren en documenteren. Partners zijn bijvoorbeeld het Van Abbemuseum en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), (zorg)instellingen en bedrijven.

Met het lectoraat van de HKU wordt een praktijkgerichte analyse naar ENCOUNTER als methode gerealiseerd, zodat de methodiek inzichtelijk en deelbaar wordt. Tevens wordt onderzocht welke diensten en/of producten ontwikkeld kunnen worden die Joost helpen een duurzame beroepspraktijk op te bouwen. Om dat allemaal te kunnen doen wordt tevens de organisatie versterkt en geprofessionaliseerd.

lees meer over dit project op MEST

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury heeft positieve woorden voor de veelzijdige beroepsontwikkeling en de goede afstraling van die ontwikkeling op het Brabantse cultuursysteem. De jury constateert dat het project mede gedragen wordt door partners uit verschillende sectoren. Zij is ervan overtuigd dat met dit project een blijvend effect wordt gerealiseerd door de beoogde cross-overs tussen (social) design, zorg, onderwijs en onderzoek.

rol kunstloc brabant

Voorafgaand aan deze impulsgeldenaanvraag heeft Joost van Wijmen een kennisvoucher-traject doorlopen met coach Marieke Simons ten behoeve van een businessplan dat de handvatten biedt om een duurzame beroepspraktijk op te bouwen. Kunstloc heeft Van Wijmen in de aanloop naar zowel de kennisvoucher-aanvraag als de impulsgeldenaanvraag desgevraagd geadviseerd.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T3/103.

meer weten over dit project? neem contact op met bas veldhuizen

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?