terug naar projectoverzicht

kweekvijver voor talent

project -

Kunstpodium T is een laboratorium en platform voor een nieuwe generatie kunstenaars. Mede door het Apprentice Master-project van Kunstpodium T krijgt jong beeldende kunsttalent de mogelijkheid door te groeien naar een (inter)nationaal podium. Het Alumniprogramma ARTpart is een aanvulling hierop, gericht op de verdere professionele ontwikkeling van jonge, net afgestudeerde kunstenaars, zowel op artistiek-inhoudelijk gebied als op het gebied van ondernemerschap.

Apprentice Master

Kunstpodium T gaat alweer zijn tiende seizoen ‘Apprentice Master’ in. Bij dit project werken geselecteerde afstuderende kunstacademiestudenten, Apprentices, in groepjes samen met gerenommeerde kunstenaars, de zogeheten Masters. Na een ervaringstraject resulteert dit in een groepstentoonstelling. Vele talenten en vele bijzondere kunstenaars werkten afgelopen jaren samen. De jonge kunstenaars doen onmisbare ervaring op voor een succesvolle carrière in de kunstwereld.

alumniprogramma

Het Alumniprogramma is een aanvulling op het Apprentice Master project, gericht op de verdere professionele ontwikkeling van jonge net afgestudeerde kunstenaars, zowel op artistiek-inhoudelijk gebied als op het gebied van ondernemerschap. Goed ondernemerschap en de kunstpraktijk gaan immers hand in hand. Juist na het afstuderen missen de jonge kunstenaars het kritische gesprek, een netwerk, de mogelijkheid om te kunnen experimenteren en ‘know how’ om het ook zakelijk goed aan te pakken (denk aan timemanagement, communicatie, presentatie, financiering). Alle oud-deelnemers van het Apprentice Master-project kunnen aan het Alumniprogramma meedoen. Om dit programma op te zetten werkt Kunstpodium T samen met het Noordbrabants Genootschap en de Fontys ACI (Academy for Creative Industries).

professionaliseren

Naast het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een Alumni-programma, gaat Kunstpodium T zich komende jaren focussen op het professionaliseren en (financieel) versterken van de organisatie, het verbeteren van de communicatie van Kunstpodium met behulp van een duidelijk marketingplan en het verder ontwikkelen van de website tot (openbare) kennisdatabase en community voor de kunstenaars.

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie impulsgelden onderstreept de betekenis en relevantie van Kunstpodium T voor het Brabantse cultuursysteem. In samenwerking met diverse kunstonderwijsinstellingen wordt door Kunstpodium T een brug geslagen tussen de kunstacademie en de professionele beroepspraktijk. Met het Alumniprogramma kan nog meer impact worden gecreëerd. Ook het bouwen aan een steviger fundament van de organisatie is belangrijk voor Kunstpodium T als kweekvijver voor talent. De adviescommissie impulsgelden is overtuigd van de inhoudelijke kennis en kunde van de aanvragende organisatie en van de aanpak en ontwikkeling die zij –met samenwerkingspartners- voor ogen heeft.

rol bkkc

Bij de toekenningen van de meerjarige subsidies van Provincie Noord-Brabant viel Kunstpodium T, ondanks een positief advies, net onder de snijlijn: het geld was op. bkkc heeft vervolgens geadviseerd over een impulsgeldenaanvraag om de voorgenomen beleidswijzigingen, kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Kunstpodium toch (op een andere manier) vorm te kunnen geven.

meer weten over dit project? neem contact op met mirjam emmen

013 7508411m.emmen@bkkc.nl

zelf impulsgelden aanvragen?