terug naar projectoverzicht

manifestations

project - impulsgelden

Manifestations is een breed hightech festival dat kunst, design en technologie verbindt, voor jong en oud en voor alle sociale klassen. Er wordt een programma aangeboden met exposities, workshops, meet-ups en een symposium. Het festival vindt plaats tijdens Dutch Design Week 2017 in Eindhoven en is te vinden in het Veemgebouw op Strijp-S.
 

Onafhankelijkheid

Om de impact van Manifestations te vergroten, en meer financiële bestendigheid op te bouwen, zet Manifestations zich in om ook na het evenement tijdens de Dutch Design Week haar bereik en organisatiestructuur te versterken. Manifestations wil de komende jaren onderzoeken of zij met het aanboren van nieuwe presentatieplekken van het programma en het getoonde werk meer externe financiering kan verwerven. Ook het opzetten van coproducties moet binnen 5 jaar leiden tot de doorgroei naar een organisatie die voor 1/3 deel gedragen wordt door eigen inkomsten. Een belangrijke slag die Manifestations daarnaast wil slaan in de verdere professionalisering en verduurzaming van het festival is het verdiepen, uitbreiden en versterken van partnerschappen. 

Toekomstperspectief

Manifestations streeft ernaar om in 2019 haar evenement te organiseren tijdens Dutch Technology Week in het centrum van Eindhoven. Het uiteindelijke streven is om na 2020 van Manifestations een losstaand evenement te maken, gedragen door bedrijven, publiek en organisaties in de regio.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury ziet het belang van Manifestations voor Eindhoven en Brabant. Daarnaast heeft de jury er vertrouwen in dat de artistieke kwaliteit is geborgd, door de inhoudelijke kennis en kunde van de artistiek leider en haar oog voor curatorschap. Mt een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma wordt het mogelijk gemaakt om te werken aan het toekomstbestendiger maken van de organisatie en te komen tot een gezonde financieringsmix.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/073.

meer informatie over dit project? neem contact op met luc begas

013 7508433l.begas@bkkc.nl

zelf impulsgelden aanvragen?