terug naar projectoverzicht

MASS production | Richard van Kruysdijk

project - impulsgelden

Richard van Kruysdijk is al jarenlang een internationaal gekend en erkend componist en muzikant uit Brabant. Hij beweegt zich binnen vele genres. Zo schrijft hij muziek voor voorstellingen van het Scapino Ballet, maar is bijvoorbeeld ook onderdeel van Industrial avant-garde culthelden Phallus Dei. Hij werkt mee aan vele producties en doet dit in verschillende rollen van componist tot studio technicus.

Foto: Brian Benton

professionaliseringsslag

Eerder heeft Richard van Kruysdijk met behulp van een kennisvoucher onder begeleiding van een coach gewerkt aan de strategische positionering en een operationeel businessplan. De subsidieaanvraag impulsgelden is hieruit voortgekomen.

Met behulp van de impulsgelden wil Richard zichzelf en zijn activiteiten naar een ‘next level’ ontwikkelen en zo een sterke en duurzame bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem leveren. Om die ontwikkeling door te maken is het noodzakelijk om een impuls te geven aan een drietal doelstellingen:
  • versterking van de professioneel-zakelijke organisatie;
  • kennisontwikkeling op het gebied van compositorische vaardigheden;
  • artistiek-inhoudelijke samenwerkingsprojecten met mensen die gespecialiseerd zijn in de vakgebieden video en lichtontwerp.  
Het plan is erop gericht om de bijzonder brede beroepspraktijk van Richard van Kruysdijk en cultureel ondernemerschap verder te professionaliseren, teneinde meer ruimte en focus voor zijn artistiek-inhoudelijke werk en (meer) bijzondere samenwerkingsprojecten te creëren. Zodat deze projecten succesvol, efficiënter en effectiever georganiseerd, gepromoot en vermarkt kunnen worden. 

Daarnaast maken de impulsgelden het mogelijk dat er geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van compositorische vaardigheden. Hiermee zal Richard in staat zijn om grotere projecten met orkesten aan te gaan. Concreet wil hij hiervoor o.a. een coachingstraject bij componist Richard Ayres doorlopen. 

Wat betreft de samenwerking met specialisten in de vakgebieden video en lichtontwerp zullen er drie concrete projecten gerealiseerd worden: Epic Rick, Cut Worms Transmissions en The Cloakroom.   

Het team rondom Richard zal o.a. bestaan uit Peter van der Aalst (Breda University of Applied Science), kunstenaar Rik van Iersel, audio-kunstenaar Lisanne van Hek (Sannety), Frens Frijns (directeur 013) en Bente Bollmann (Mojo Concerts, marketingmanager Lowlands & Down the Rabbit Hole). 

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage van de in Eindhoven gevestigde maker aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de door hem ingezette ontwikkeling hier een extra impuls aan geeft. Zij zijn hier voldoende van overtuigd door de positie die Richard van Kruysdijk reeds heeft verworven en zijn samenwerkingen met internationaal erkende dansgezelschappen. De commissie juicht het toe dat de aanvrager de samenwerking zoekt met andere voor het project relevante Brabantse makers. De beoogde artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling is helder uiteengezet. Dit alles maakt dat de commissie er vertrouwen in heeft dat dit project zal slagen. 

rol kunstloc brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de aanvraag en conceptversies van het plan en de begroting becommentarieerd.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/113.

meer weten over dit project? neem contact op met teun van irsel

meer informatie over het impulsgeldenprogramma?