terug naar projectoverzicht

New Arrivals | Muzieklab Brabant en partners

project - impulsgelden

November Music, Paradox, Muziekcentrum De Toonzaal, Muziekgebouw Eindhoven, Axesjazzpower, Muzieklab Brabant en bkkc hebben de handen ineengeslagen om Brabantse muziektalenten te ontwikkelen onder de noemer New Arrivals. Binnen New Arrivals krijgen Brabantse musici met aantoonbare kwaliteiten de gelegenheid zich individueel te ontwikkelen middels coaching, begeleiding en ondersteuning ten aanzien van drie hoofdcompetenties: vakmanschap, ondernemerschap en werkhouding/productiviteit. Dit talentontwikkelingstraject heeft een bijdrage ontvangen uit de impulsgelden.

Alle aanwezige kennis, expertise en netwerk van bovengenoemde partners worden gebundeld en ingezet voor de ontwikkeling van de talenten. De projectcoördinatie is in handen van Muzieklab Brabant. New Arrivals stelt zich ten doel om talentvolle Brabantse makers in de muziek te begeleiden naar het niveau dat nodig is voor een stabiele, onafhankelijke en renderende carrière met (inter-) nationale allure. De deelnemende podia en festivals zijn inmiddels in gezamenlijkheid overeen gekomen  met welke 5 talenten aan de slag gegaan wordt: Bob van Luijt, Arnold Marinissen, Dyane Donck, Jameszoo en Aart Strootman.

werkwijze

Wat is de werkwijze van New Arrivals? Middels de loopbaantesten van bkkc brengt bkkc de ontwikkelbehoeften van de deelnemende talenten in kaart op de drie genoemde hoofdcompetenties (vakmanschap, ondernemerschap en werkhouding/productiviteit). Daarnaast brengt Muzieklab Brabant de artistieke motivatie van de talenten in kaart aan de hand van intake gesprekken en een uitgebreide vragenlijst. Deze dubbele scan geeft een goed beeld van de ontwikkelbehoeften van de betreffende deelnemer en vormt als zodanig de basis voor een waardevol coachingtraject.

Voor iedere New Arrivals-deelnemer wordt aan de hand van bovenstaande analyse vervolgens een individueel ontwikkeltraject uitgestippeld. Door de samenwerkende partners worden afspraken gemaakt welke taken elke partner op zich neemt. Daarnaast wordt per talent bekeken welke kennis, expertise, netwerk e.d. van de partners op welk moment ingezet wordt om de talenten zo ver mogelijk te brengen.

Per traject zullen de resultaten verschillen; elke artiest is anders, zo ook zijn of haar ontwikkelbehoefte. Soms heeft een talent behoefte aan coaching in de artistieke ontwikkeling, soms in de zakelijke, organisatorische of productionele kanten. Maar een sterke samenhang tussen deze gebieden is essentieel.

waarom impulsgelden?

De jury en de ABC-commissie erkennen de waarde van de samenwerking tussen de betreffende partners. Het creëren van een structuur voor het ontwikkelen van muzikale talenten betekent een meerwaarde voor zowel de deelnemende talenten als de betrokken partijen. Er is vertrouwen in New Arrivals op basis van de verbondenheid van de betrokken partijen en het traject dat vooraf gegaan is aan de totstandkoming van het project.

meer informatie

http://www.muzieklab.com/muzieklab/new-arrivals-2014/

Wil je de aanvraag impulsgelden en het juryrapport inzien? Kijk dan in het overzicht met alle ingediende voorstellen op onze website (nummer 162).

meer weten over dit project? Neem contact op met Rick Hoedemaker

013 - 7508449r.hoedemaker@bkkc.nl

hulp nodig bij jouw impulsgeldenaanvraag?